Regionalpolitikken og regionerne i EU's yderste periferi

EU har ni regioner i den yderste periferi, der er geografisk meget fjerntliggende i forhold til det europæiske kontinentet.

  • Guadeloupe og La Réunion (2 franske regioner)
  • Mayotte (1 fransk oversøisk departement)
  • Fransk Guyana og Martinique (2 franske territoriale kollektiviteter)
  • Saint Martin (1 fransk oversøisk kollektivitet)
  • Madeira og Azorerne (2 portugisiske selvstyrende regioner)
  • De Kanariske Øer (1 spansk autonom region)

Flere værktøjer

  •  
  • Mindre tekst  
  • Større tekst  

De er underlagt EU-lovgivningen og alle rettigheder og pligter, der hører til EU-medlemskab, er gældende i regionerne i den yderste periferi, undtagen i de tilfælde, hvor der findes specifikke foranstaltninger eller undtagelser. I overensstemmelse med artikel 349 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde disse specifikke foranstaltninger er udformet for at håndtere de udfordringer, som regionerne i den yderste periferi står over for på grund af deres afsides beliggenhed, afsondrethed, lille størrelse, vanskelige topografi- og klimaforhold og økonomisk afhængighed af nogle få produkter.

Regionerne i den yderste periferi modtager støtte fra samhørighedspolitikken via Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond.