Miljø og ressourceeffektivitet

EU's samhørighedspolitik støtter bæredygtig vækst ved at fremme vand- og affaldsforvaltning, miljøvenlige og innovative rene teknologier samt foranstaltninger, der skal beskytte luften, biodiversiteten og naturen.

Flere værktøjer

  •  
  • Mindre tekst  
  • Større tekst  

EU's struktur- og investeringsfonde bidrager til at beskytte og bevare naturlige aktiver, som f.eks. vand, natur og biodiversitet, ren luft eller råstoffer. Dette indebærer investering i nødvendig infrastruktur til spildevandsbehandling og affaldsforvaltning (som f.eks. genbrug), men også foranstaltninger til overvågning af miljøtilstanden eller udvikling af grøn infrastruktur. Dermed udgør miljøet en kilde til økonomisk vækst og nye jobmuligheder.Thematic Objective 6: Environment and resource efficiency by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020