Kultur

Kulturen har en central plads i Europas rige arv og historie, men drivkraften bag fremtidens Europa vil være kreativitet og innovation. Investering i kulturelle og kreative industrier kan stimulere økonomien i en region og fremme social inklusion.

Flere værktøjer

  •  
  • Mindre tekst  
  • Større tekst  

Under EU's regionalpolitik kanaliseres investeringer derfor til denne sektor, forudsat at de er baseret på udviklingsstrategier med et sundt økonomisk rationale. Resultaterne er positive med hensyn til innovation, vækst og arbejdspladser, hvilket alt sammen er med til at opfylde Europa 2020-strategiens målsætninger om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.