Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Flere værktøjer

 •  
 • Mindre tekst  
 • Større tekst  

Nyheder

  Vores første udgave i 2017 fejrer to jubilæer – det er 10 år siden Bulgarien og Rumænien blev medlem af EU, og der er sket meget i den mellemliggende periode. Panorama ser nærmere på, hvordan det har gavnet landene og deres borgere at være en del af Den Europæiske Union. Vores dybdegående artikel fokuserer på det vestlige Grækenland, hvor samhørighedspolitikken støtter denne region, som har et enormt potentiale, ved at iværksætte en strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

  En rapport afslørede for nylig, at landene skal arbejde sammen for at tackle globale udfordringer, som ikke kender grænser. Fire makroregionale strategier gør en forskel i marken ved at hjælpe lande i og uden for EU med at kombinere deres indsatser vedrørende problemstillinger, der går over grænserne.

  Vores interview med Dr Ian Borg, Maltas statssekretær for EU-formandskabet for 2017 og EU-midler, ser på, hvordan landet forvalter formandskabet og drager fordel af støtte fra samhørighedspolitikken.

  Der er også en artikel om den nye, strømlinede evaluering af større projekter samt oplysninger om, hvordan Polen får mest muligt ud af de investeringsmuligheder, de får via EU-finansiering.

  »Med dine egne ord« indeholder bidrag fra Danmark, Estland, Letland og den sydægæiske region, og billedserien peger linsen mod projekter i de tre regioner i Belgien.

  Panorama 60: Bulgaria and Romania celebrate 10 years in the EU

  I dag vedtog Kommissionen den første enkeltrapport nogensinde om gennemførelsen af de fire makroregionale strategier i Den Europæiske Union: EU-strategien for ØstersøområdetEU-strategien for DonauområdetEU-strategien for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav og EU-strategien for Alpeområdet.

  Rapporten indeholder en vurdering af status for gennemførelsen af de nuværende strategier og gør status over de vigtigste resultater til dato. Den uddrager læren af hidtidige erfaringer og præsenterer en række anbefalinger om mulige udviklinger af strategien og de tilhørende handlingsplaner, også i lyset af den fremtidige samhørighedspolitik.

  I rapporten behandles fælles tværgående spørgsmål af relevans for alle fire strategier, uanset hvor langt de er kommet (f.eks. politisk beslutningstagning og planlægning, styring, tilsyn og evaluering, finansiering og kommunikation). De vigtigste resultater og udfordringer for hver makroregional strategi præsenteres i hver sit afsnit.

  Samlet set har gennemførelsen af de fire makroregionale strategier i EU, der dækker 19 EU-medlemsstater og 8 tredjelande, skabt stærkere interesse i og bevidsthed om det europæiske territoriale samarbejde og den territoriale samhørighed og merværdien heraf. De har ført til øget koordinering og styrket samarbejde på visse områder (f.eks. sejlads, energi, klimaændringer) og mellem de berørte lande samt intensiveret samarbejde med tredjelande, hvilket bringer dem tættere på EU. Strategierne har også bidraget til politikformulering, gennemførelse af eksisterende lovgivning og en dybere dialog mellem forskellige aktører.

  Imidlertid har strategierne endnu ikke vist deres fulde potentiale, og visse udfordringer skal stadig overvindes. De medlemsstater, der indledte strategierne, skal vise mere ejerskab og tage større ansvar, effektiviteten af de administrative systemer skal forbedres, relevante finansieringskilder (EU, regionale og nationale) skal koordineres bedre. Rapporten understreger også betydningen af administrative ressourcer og kapacitet til at opfylde de fastsatte mål.

  Der rejses visse spørgsmål i lyset af den fremtidige samhørighedspolitik. Disse drejer sig især om synergieffekt og komplementaritet mellem EU's makroregionale strategier og programmer, der støttes af de europæiske struktur- og investeringsfonde, samt tilpasning af strategier med de transnationale Interreg-programmer og yderligere forbedring af det administrative system.

  Rapporten ledsages af Kommissionens arbejdsdokument, som giver mere detaljerede oplysninger om status for gennemførelsen af de enkelte makroregionale strategier samt konkrete anbefalinger.

  Rapporten giver en dybere forståelse af, hvordan EU's fire makroregionale strategier virker gennem inddragelse af eksempler på konkrete projekter, der er gennemført i de respektive områder. Hver af disse har konkret merværdi, f.eks.:

  • kvaliteten af Østersøens vand bliver bedre og indstrømningen næringsstoffer reduceret ved gennemførelse af projekter som PRESTO og Interaktiv vandforvaltning (Iwama)
  • innovativ og bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og samarbejde mellem relevante aktører og initiativer i Østersøområdet på dette område fremmes yderligere aktivt af netværket SUBMARINER
  • i Donau-bækkenet reducerer den koordinerede vandforvaltning og risikostyring faren for skader på grund af oversvømmelser betydeligt gennem projekter som SEERISK
  • flaskehalse for sejladsen på Donau bliver fjernet, og sikkerheden for sejladsen bliver forbedret gennem projekter som FAIRWAY og DARIF
  • samarbejde med EU-landene om konkrete spørgsmål af fælles interesse inden for EU-strategien for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav hjælper de deltagende lande på Vestbalkan med at bane vejen mod EU-medlemskab
  • med henblik på en bæredygtig økonomisk vækst, som respekterer miljøet, er der identificeret grønne/blå korridorer, som forbinder land og hav i Adriaterhavet og Det Joniske Hav, som et centralt område, hvor strategiske projekter bør fremmes
  • oprettelse af et grænseoverskridende uddannelsesrum for praktisk/teoretisk erhvervsuddannelse i Alpeområdet sker gennem projekter som "mountErasmus"
  • grænseoverskridende trafikforbindelser i Alpeområdet bliver forbedret med hensyn til passagerbefordring ved at udvikle "AlpInfoNet" til et grænseoverskridende rejseinformationssystem.

  Yderligere oplysninger

  I september 2015 søsatte Kommissionen den grænseoverskridende evaluering, som havde til formål at undersøge de hindringer, som personer i grænseområderne stadig møder. En del af denne evaluering var en offentlig høring i hele EU, og resultaterne af denne høring offentliggøres i dag.

  Ikke alene identificerede respondenterne tydeligt de tilbageværende problemer på tværs af grænserne, men de blev også bedt om at komme med konkrete forslag til, hvordan vi kan fjerne disse hindringer, og disse forslag er samlet i denne rapport.

  Der er fem overordnede hindringer:

  1. retlige og administrative hindringer (manglende anerkendelse af uddannelse og kvalifikationer samt forskelle i socialsikrings-, pensions- og skattesystemer)
  2. sprogbarrierer
  3. besværlig fysisk adgang (mangel på infrastruktur og på integrerede offentlige transportsystemer)
  4. mangel på samarbejde mellem offentlige myndigheder om grænseoverskridende spørgsmål
  5. økonomiske uligheder (forskelle på arbejdsmarkeder og lønninger, som skaber asymmetriske strømme).

  Der vil blive investeret over 10 mia. EUR fra ESI-fonde i at fremme samarbejde på tværs af grænserne i løbet af 2014-2020.

  Få mere at vide

Flere nyheder

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people