Struktureret dialog med partnere på EU-plan

Flere værktøjer

 •  
 • Mindre tekst  
 • Større tekst  

Struktureret dialog med ESIF-partnere 2014-2020

Kommissionen har i henhold til artikel 5, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013 (forordning om fælles bestemmelser) nedsat en ekspertgruppe med deltagelse af partnere på EU-plan i tilknytning til de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) for programmeringsperioden 2014-2020.

Ekspertgruppen i tilknytning til »Struktureret dialog med de europæiske struktur- og investeringsfonde« blev formelt nedsat med Kommissionens afgørelse K(2014) 4175 af 26. juni 2014 pdf.

Mål og åbenhed

Ekspertgruppen i tilknytning til den strukturerede dialog har til opgave at etablere en åben, ærlig og uformel dialog med partnere, der arbejder inden for det område, der er omfattet af ESI-fondene. Den strukturerede dialog er en mekanisme til opbygning af gensidig tillid, som skal bringe ESI-fondene tættere på civilsamfundet, bistå Kommissionen med at udvikle sin politik på de forskellige ekspertiseområder og drøfte gennemførelsen af ESI-fondene.

Medlemmer af den strukturerede dialog

Medlemmerne af den strukturerede dialog er paraplyorganisationer på EU-plan. De er blevet udvalgt efter en åben indkaldelse af ansøgninger, fordi de repræsenterer en af de tre kategorier af partnere, der er nævnt i artikel 5, stk. 1, i ovennævnte forordning:

 • sammenslutninger, der repræsenterer regionale og lokale myndigheder, bymyndigheder og andre offentlige myndigheder
 • arbejdsmarkedets parter og
 • organer, der repræsenterer civilsamfundet, herunder miljøpartnere, ikke-statslige organisationer og organer, som er ansvarlige for at fremme social inklusion, ligestilling mellem kønnene og ikke-forskelsbehandling.

Alle medlemmerne af den strukturerede dialog skal registreres i Kommissionens åbenhedsregister.

Den fuldstændige liste over medlemmerne findes i Register over Kommissionens ekspertgrupper sammen med andre relevante oplysninger.

Rules of procedure pdf

Møder

Agenda pdf

Presentations:

 • Programming and Partnership:
  1. State of play of OP and ETC programme adoption ppt
  2. State of play of OP negotiations (ESF) ppt
  3. The CAP towards 2020 - Implementation of Rural Development Policy - State of Play of RDPs ppt
  4. Study on the Implementation of the New Regulatory Provisions on the Involvement of Partners in the Preparation and Implementation of Partnership Agreements and Programmes (SWECO) pdf
 • Synergies between Funds and Innovation:
  1. Smart Specialisation Strategies & Synergies ESIF – Horizon2020 ppt
  2. The European Innovation Partnership Agricultural Productivity & Sustainability ppt
  3. Blue Growth - Sustainable use of our seas and oceans for jobs and growth pdf
  4. Structured Dialogue with ESIF’s Partners Group of Experts - Synergies between funds and innovation (EARTO) ppt
 • Social Inclusion:
  1. The European Social Fund in 2014-2020 & Social Inclusion ppt
  2. Approaches to fund Roma inclusion from the EAFRD in the 2014-2020 period ppt
 • The EU Investment Plan and ESI Funds ppt

Minutes pdf

Agenda pdf

Documents:

 • Draft Guidance for Beneficiaries: How to effectively access and use the ESI Funds and exploit complementarities with other instruments of relevant Union policies pdf
 • Cohesion policy – planning of EU structural funds: is Local Government a real partner? – CEMR Report pdf
 • Multilevel Governance and Partnership – the Van den Brande Report pdf

Presentations:

 • The 6th Report on economic, territorial and social cohesion ppt
 • Community-Led Local Development in the European Structural and Investment Funds 2014-2020 ppt
 • Survey by ETUC, BUSINESSEUROPE and UEAPME on the implementation of the European code of conduct on partnership - Presentation of the findings ppt
 • Youth Employment Initiative ppt

Minutes pdf

Jf. desuden Struktureret dialog med partnere på EU-plan i programmeringsperioden 2007-2013