Lovgivning

Flere værktøjer

 •  
 • Mindre tekst  
 • Større tekst  

På grund af størrelsen af budgettet for EU's samhørighedspolitik (351,8 mia. EUR i perioden 2014-2020) er det vigtigt at gøre potentielle støttemodtagere opmærksom på de eksisterende finansieringsmuligheder og at kommunikere resultaterne af disse investeringer til borgerne.
Desuden skal de offentlige midler forvaltes på den mest gennemsigtige måde, så de er åbne for offentlig kontrol. Medlemsstaterne skal derfor regelmæssigt stille fuldstændige oplysninger om tilgængelige investeringsmuligheder og programmer til rådighed, og de skal offentliggøre oplysninger om projekter og støttemodtagere.
Informations- og kommunikationsreglerne for EU's samhørighedspolitik er defineret her:

De vigtigste oplysnings- og kommunikationskrav for samhørighedspolitikken er i korte træk:
Medlemsstaterne og forvaltningsmyndighederne er ansvarlige for:

 • at udforme en kommunikationsstrategi for hvert operationelt program
 • at oprette et enkelt websted eller en enkelt webportal, som giver oplysninger om alle operationelle programmer i den pågældende medlemsstat
 • at oplyse potentielle støttemodtagere om finansieringsmulighederne
 • at offentliggøre oplysninger for borgerne om samhørighedspolitikkens resultater
 • at tilrettelægge en aktivitet i forbindelse med lanceringen af programmet
 • at tilrettelægge en større informationsaktivitet om året
 • at offentliggøre listen over operationer (projekter & støttemodtagere) (ajourføres hver sjette måned).

Støttemodtagernes er ansvarlige for:

 • at opsætte skilte og permanente plader på infrastrukturprojektsteder med et offentligt bidrag på over 500 000 EUR
 • disse skilte skal være forsynet med EU's flag og henvisninger til EU og den/de relevante fond/fonde
 • støttemodtagere, der allerede har et websted, skal på dette websted anerkende den EU-støtte, de har modtaget.

Forvaltningsmyndigheden for et bestemt program har ansvaret for at sikre, at støttemodtagerne bliver gjort bekendt med deres ansvar. Forvaltningsmyndigheden skal også overvåge overholdelsen af disse regler og opfylde sit eget kommunikationsansvar.
Information om logoer og Europaemblemet:
De tekniske karakteristika i tilknytning til informations- og kommunikationsforanstaltninger for operationen og instruktioner om gengivelse af emblemet og en definition af standardfarver vil blive meddelt i en gennemførelsesretsakt. I mellemtiden kan du finde yderligere oplysninger om anvendelse af Europaemblemet.

Yderligere oplysninger

For projekter, som medfinansieres over budgettet for operationelle programmer 2007-2013, gælder reglerne for programperioden 2007-2013 fortsat!

Kommissionens forordning 1828/2006

Arkiver