Offentliggørelse af udbud - GD Regio

På dette websted finder du alle udbudsdokumenter til indkaldelse af tilbud i Generaldirektoratet for Regionalpolitiks åbne procedure.

Flere værktøjer

  •  
  • Mindre tekst  
  • Større tekst  

Interesserede bør regelmæssigt konsultere stedet og de offentliggjorte dokumenter.

Information om alle EU udbud findes på de 24 officielle EU sprog på TED webstedet (Tenders Electronic Daily).

Udbudsliste

No 2015.CE.16.BAT.064 - Undersøgelse vedrørende koordinering og harmonisering af ESI-fondene og andre EU-instrumenter

Official Journal of the European Union: 2015/S 151-277960

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Addendum PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.065 - Undersøgelse vedrørende forbedring af benyttelsen og effektiviteten af finansielle instrumenter

Official Journal of the European Union: 2015/S 150-276552

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.053 - Økonomiske udfordringer i tilbagestående områder

Official Journal of the European Union: 2015/S 149-274512

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex: Graphic requirements DOC File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.045- Evaluerings-helpdesk - Genstanden for kontrakten er tilvejebringelse af en »evaluerings-helpdesk« til Kommissionen, der skal gennemgå evalueringsplanerne for 2014-2020, identificere evalueringer foretaget af forvaltningsmyndigheder i 2015-2019, gennemgå en stikprøve af evalueringer og støtte medlemsstater med finjustering af deres evalueringsplaner, udformning og styring af evalueringer.

Official Journal of the European Union: 2015/S 094-167869

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en - Annex x: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

No 2015.CE.16.BAT.006 - Enkelt rammekontrakt om udførelse af kommunikations- og informationsaktiviteter vedrørende EU's regional- og samhørighedspolitik — parti 1: informationsprodukter, parti 2: tilrettelæggelse af arrangementer

Official Journal of the European Union: 2015/S 072-126813

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en (updated on 21/04/2015 - change of email address)

Specifications PDF File de en fr (updated on 11/05/2015 - Part D - Section 1:"D in annex II" instead of "C in annex II")

Technical Specifications: Annex 1 PDF File de en fr - Annex 2 PDF File de en fr (updated on 20/04/2015 - Preparatory work for the slides (PPTs) is included in point. 1.23 instead of 1.10)

Draft contracts: Annex 3 DOC File en - Annex 4 DOC File en

Price Schedule - Lot 1 XLS File en en - Lot 2 XLS File en en

Annex 5: Identification of tenderer DOC File en - Annex 7: Mission allowances PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.059 - Enkeltstående rammekontrakt for juridisk bistand til Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik

Official Journal of the European Union: 2014-OJS196-345694

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 05/11/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate.
Official Journal of the European Union: 2014-S213-376368

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.067 - »Ex post«-evaluering af programmerne under samhørighedspolitikken 2007-2013 finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden - arbejdspakke 13: udgifternes geografi

Official Journal of the European Union: 2014-OJS182-320366

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 7: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

No 2014.CE.16.BAT.047 - »Ex post«-evaluering af programmerne under samhørighedspolitikken 2007-2013 finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden - arbejdspakke 11: europæisk territorialt samarbejde

Official Journal of the European Union: 2014/S 158-283600

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.042 - »Ex post«-evaluering af programmerne under samhørighedspolitikken 2007-2013 med fokus på Den Europæiske Regionaludviklingsfond (EFRU) samt Samhørighedsfonden - arbejdspakke 5: transport

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270527

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277656

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.043 - »Ex post«-evaluering af programmerne under samhørighedspolitikken 2007-2013 med fokus på Den Europæiske Regionaludviklingsfond (EFRU) samt Samhørighedsfonden - arbejdspakke 6: miljø

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270529

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 20/09/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 181-318364

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277657

Invitation PDF File en

Corrigendum 17.09.14: Revised versions of Specifications and Annex 3

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1&2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.044 - »Ex post«-evaluering af programmerne under samhørighedspolitikken 2007-2013 finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden - arbejdspakke 8: energieffektivitet i offentlige bygninger og bygninger til beboelse

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220048

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex4b DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.046 - »Ex post«-evaluering af programmerne under samhørighedspolitikken 2007-2013 finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden - arbejdspakke 12: leveringssystem

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220045

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.035 - »Ex post«-evaluering af programmerne under samhørighedspolitikken 2007-2013 finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden - arbejdspakke 10: byudvikling og sociale infrastrukturer

Official Journal of the European Union: 2014/S 108-189250

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 12/06/2014: Total quantity or scope, Estimated value excluding VAT, Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them.

Official Journal of the European Union: 2014/S 111-195356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3: Categorisation XLS en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2013.CE.16.BAT.064 - Teknisk bistand i tilknytning til Kommissionens vurdering, overvågning og afslutning af projekter, der modtager bistand fra EFRU, Samhørighedsfonden og Ipa, i forbindelse med tilhørende tematiske eller sektorielle spørgsmål og Revisionsrettens revision af disse projekter

Official Journal of the European Union: 2014/S 100-173874

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2: Model of CV DOC File en - Annex3: Graphic requirements for reports DOC File en - Annex5: Table of unit prices DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or - n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.160.AT.047 - Verdensbyer: samarbejde om byudvikling mellem EU og tredjelande - tilrettelæggelse af projekt om vidensoverførsel i forbindelse med bæredygtig og integreret byudvikling mellem EU og Canada og EU og Japan

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163843

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.160.AT.031 - Verdensbyerne: Samarbejde om byudvikling mellem EU og tredjelande - tilrettelæggelse af udvekslingsprogram vedrørende de specifikke interesser, som Kina og Indien har fremført på området for regional og urban udvikling

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163842

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.031 - Selvstyreindeks for de lokale myndigheder i EU 1990-2014

Official Journal of the European Union: 2014/S 092-160759

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2 PDF File en- Annex2 DOC File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.003 - Tjenesteydelser vedrørende udførelse af kommunikationsinitiativer, der skal lære unge mennesker om Den Europæiske Union på en måde, der både er informativ og underholdende

Official Journal of the European Union: OJ/S-100200

Contract Notice PDF File fr

Corrigendum 05/04/2014: Common procurement vocabulary (CPV), time limit for receipt and opening of tenders have been modified.
Official Journal of the European Union: 2014/S 068-115855

Invitation PDF File fr en

Specifications Section 8 modified 14/04/2014 PDF File defr Section 2 modified 24/04/2014 PDF File en - Annex 7 PDF File enfr

Draft Contract PDF File en fr

Declaration of honour DOC File en fr

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or- n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or - n°7 PDF File or - n°8 PDF File or - n°9 PDF File or - n°10 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.034 - »Ex post«-evaluering af programmerne under samhørighedspolitikken 2007-2013 finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden - arbejdspakke 9: kultur og turisme

Official Journal of the European Union: OJ/S-086050

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 3 PDF File en - Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.032 - »Ex post«-evaluering af programmerne under samhørighedspolitikken 2007-2013 finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden - arbejdspakke 3: finansieringsinstrumenter vedrørende virksomhedsstøtte

Official Journal of the European Union: OJ/S-086051
Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 3c PDF File en - Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°1b PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.033 - »Ex post«-evaluering af programmerne under samhørighedspolitikken 2007-2013 finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden - arbejdspakke 4: støtte til store virksomheder

Official Journal of the European Union: OJ/S-079576

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.016 - »Ex post«-evaluering af programmerne under samhørighedspolitikken 2007-2013 finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden - arbejdspakke 1: synteserapport

Official Journal of the European Union: OJ/S-065427

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex4 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.002 - »Ex post«-evaluering af programmerne under samhørighedspolitikken 2007-2013 finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden - arbejdspakke 2: støtte til SMV'er - øget forskning og innovation i udvikling af SMV'er og SMV

Official Journal of the European Union: OJ/S-061903

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex5 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.111 - Undersøgelse til bestemmelse af faste indtægtsprocentsatser for sektorer eller delsektorer inden for i) ikt, ii) forskning, udvikling og innovation og iii) energieffektivitet til anvendelse ved nettoindtægtsgenerering samfinansieret af de europæiske struktur- og investeringsfonde i 2014 - 2020

Official Journal of the European Union: OJ/S 418288

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex1 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.078 - EULAC-REGIO (CBRIS) - Samarbejde mellem EU og Latinamerika om grænseoverskridende samarbejde i forbindelse med regionale innovationssystemer inden for rammerne af regionalpolitik (Brasilien og Peru)

Official Journal of the European Union: OJ/S 261911

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.077 - EULAC-REGIO (RIS) - Samarbejdet mellem EU og Latinamerika i forbindelse med regionale innovationssystemer inden for regionalpolitiske rammer - Chile, Peru

Official Journal of the European Union: OJ/S 261905

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.076 - Regional politisk dialog mellem EU og Kina - informationsmøder om regionalpolitik

Official Journal of the European Union: OJ/S284882

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.060 - "Ex post"-evaluering af programmerne under samhørighedspolitikken 2007-2013 med fokus på Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) samt Samhørighedsfonden - arbejdspakke nul: dataindsamling og kvalitetsvurdering

Official Journal of the European Union: OJ/S 254851

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.050 - Enkeltstående rammekontrakt for juridisk bistand til Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik

Official Journal of the European Union: OJ/S 147-254846

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

N° 2012CE16BAT094 - Offentligt udbud - Konkurrenceudsatte multiple rammetjenesteydelseskontrakter:

Lot 1: Impact assessment related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 2: Studies assessing the impact of other European Union policies on economic, social and territorial cohesion

Lot 3: Studies related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 4: Studies on administrative costs, administrative capacities, IT systems and fraud prevention and detection measures

Official Journal of the European Union: OJ/S S139-240356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2012.CE.160.AT.074 - Jobskabelsesscenarier som følge af en forøgelse på 20 % i godstransporten ad indre vandveje på Donau i 2020 (sammenlignet med 2010)

Official Journal of the European Union: 2013/S 047-075035 + 2013/S 048-076930

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.019 - Undersøgelse vedrørende fremme af regeringsførelse på flere niveauer til støtte for Europa 2020

Official Journal of the European Union: 2013/S 019-027049

Contract Notice PDF File en
please note in point IV.3.4, the time limit for receipt of tenders is 19.04.2013

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Annexe : 1 Format of case studies PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en - n°8 PDF File en - n°9 PDF File en - n°10 PDF File en - n°11 PDF File en - n°12 PDF File en - n°13 PDF File en - n°14 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2012.CE.16.BAT.066 - Opdaterings-, forandrings- og udvidelseskort over det bymæssige atlas fra 2006 til referenceåret 2012

Official Journal of the European Union: 2012/S 226-371179

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Corrigendum 29/12/2012: Time limit for receipt and opening of tenders and annexe 4 'Model for Tenders' have been modified.
Official Journal of the European Union: 2012/S 250-413138

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Information and Forms for Experts

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Documentation for tenderers :

  • Urban Atlas: Delivery of land use/Cover maps of major european urban agglomerations - Final report PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 1 PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 2 PDF File en

Annexes : 1 Indicative list of larger Urban zones XLS File en- 2 Mapping Guide for a European Urban Atlas PDF File en - 3 extended Urban Atlas 2012 nomenclature PDF File en - 4 Model for tenders PDF File en