JESSICA: Fælles europæisk støtte til bæredygtige investeringer i byområder

Flere værktøjer

 

JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (fælles europæisk støtte til bæredygtige investeringer i byområder), er et initiativ som Europa-Kommissionen har udviklet i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Europarådets Udviklingsbank (CEB). Det støtter bæredygtig byudvikling og byfornyelse via finanstekniske mekanismer.

EU lande kan vælge at investere nogle af deres EU strukturfondsbevillinger i revolverende fonde til at hjælpe med at genanvende finansielle ressourcer for at accelerere investeringer i Europas byområder.

JESSICA fremmer bæredygtig byudvikling ved at støtte projekter på følgende områder:

 • Bymæssig infrastruktur - herunder transport, vand/spildevand, energi
 • Arv eller kultursteder - for turisme eller andre bæredygtige anvendelser
 • Nyudvikling af industriområder - herunder rydning af området og rensning
 • Etablering af nye kommercielle gulvarealer for SMV'er, IT og/eller forsknings og udviklingssektorer
 • Universitetsbygninger - medicinske, biotekniske eller andre specialiserede faciliteter.
 • Energieffektivitetsforbedringer.

Bidrag fra Den Europæiske Fond til Regionaludvikling (EFRU) bliver afsat til Byudviklingsfonde (BUF'er), som investerer dem i offentlig-private partnerskaber eller andre projekter der er inkluderet i en integreret plan for bæredygtig byudvikling. Disse investeringer kan være i form af aktier, lån og/eller garantier.

Alternativt kan forvaltningsmyndigheder beslutte at kanalisere fonde til BUF'er ved at anvende Holdingfonde (HF'er) der er blevet etableret for at investere i mange BUF'er.

Dette er ikke obligatorisk, men det tilbyder den fordel at forvaltningsmyndigheder kan delegere nogle af opgaverne, der er nødvendige for at implementere JESSICA, til eksperter.

Takket være instrumenternes revolverende egenskab bliver investeringsafkast geninvesteret i nye byudviklingsprojekter, hvorved de genanvender offentlige midler og fremmer bæredygtigheden og effekten af EU og nationale offentlige midler.

 • Bæredygtighed - Finansieringstekniske instrumenter såsom JESSICA bygger på bestemmelsen om tilbagebetalingspligtig støtte fra strukturfondene til investeringer, der skaber afkast og derigennem betaler investorer tilbage. Dette tilbyder et mere bæredygtigt alternativ til den støtte der traditionelt er blevet ydet gennem bevillinger.
 • Løftestangseffekt - ved at kombinere strukturfonde med andre finansieringskilder, der måske allerede findes, vil JESSICA vil øge ressourcerne og gøre det lettere at yde støtte til et større antal projekter.
 • Fleksibilitet - JESSICA tilbyderfleksibilitet, både når vi taler om struktur, og i midlernes anvendelse enten som aktier, gæld eller garantiinvestering, der kan skræddersys til bestemte landes eller regioners særlige behov.
 • Ekspertise - JESSICA gør det muligt for strukturfondsforvaltningsmyndigheder, byer og storbyer at gå sammen med den finansielle og private sektor. Dette vil kunne være en løftestang for yderligere investeringer, ligesom den tekniske og finansielle kapacitet i projektimplementering og forvaltning.
 • Partnerskaber - JESSICA er resultatet af det partnerskab, der er blevet etableret mellem Kommissionen, EIB og CEB. Det kan også fungere som en stærk katalysator for dannelsen af partnerskaber mellem lande, regioner, byer, EIB, CEB, andre banker, investorer m.m. for at adressere de udfordringer som byområder står over for.

JESSICA Networking Platform English blev lanceret i 2009 af Kommissionen (GD for Regionalpolitik) i samarbejde med EIB/CEB og EIF for at støtte gennemførelsen af JESSICA.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • Sjette møde den 28. juni 2011: JESSICA Netværksplatform English
 • 29. - 30.november 2010: JEREMIE & JESSICA: Mod en succesrig implementering English
 • 22. - 23.oktober 2009: Konference om JEREMIE & JESSICA: Innovative finansielle instrumenter i EU's samhørighedspolitik EnglishDeutschfrançais
 • Fælles hensigtserklæring mellem Europa-Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank og Europarådets Udviklingsbank: "En koordineret tilgang til finaniseringen af byfornyelse og udvikling for Fællesskabets Stukturfondes programmeringsperiode 2007-2013" pdf English
 • JESSICA evalueringsstudier English der analyserer markedet for finanstekniske instrumenter til støtte for bæredygtig byudvikling og anbefalinger eller forslag til hensigtsmæssige aktioner i de berørte medlemsstater og områder.
 • JESSICA horisontale studier der vejleder om operationelle anliggender som er relevante for alle interessenter English
 • Lovbestemmelser og vejledende noteri English relation til finanstekniske instrumenter.
 • JESSICA implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Særlige støtteinstrumenter

Relaterede links

 • EIB-JESSICA EnglishDeutschfrançais
 • CEB Englishfrançais