JEREMIE: Fælles europæiske midler til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder

Flere værktøjer

 

JEREMIE - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Fælleseuropæiske midler til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder), er et initiativ som Europa-Kommissionen har udviklet sammen med Den Europæiske Investeringsfond. Det fremmer anvendelsen af finansieringstekniske instrumenter for at forbedre adgangen til finansiering for SMV'er via interventioner fra strukturfondene.

EU lande kan bruge en del af deres europæiske strukturfondsbevillinger til at investere i revolverende instrumenter såsom venturekapital, lån eller garantifonde.

Disse bevillinger kan støtte:

 • Etablering af nye virksomheder eller udvidelse af eksisterende
 • Adgang til investeringskapital for virksomheder (især SMV'er) til at modernisere eller diversificere deres aktiviteter, udvikling af nye produkter, sikring og udvidelse af markedsadgang
 • Erhvervsorienteret forskning og udvikling, teknologioverførsel, innovation og iværksætteri.
 • Teknologisk modernisering af produktive strukturer for at hjælpe med at nå mål for en lavemissionsøkonomi
 • Produktive investeringer der skaber og sikrer vedvarende jobs

Bidrag fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) bliver fordelt til lån, garanti eller venturekapital fonde til investering i virksomheder. Disse investeringer kan være i form af aktier, lån og/eller garantier.

Afkast fra investeringer bliver geninvesteret i virksomheder. På den måde kan en fondspulje genanvendes flere gange, som en løftestang for kapital og forøge bæredygtigheden og virkningen af de offentlige ressourcer, der afsættes til SMV'er.

Alternativt kan forvaltningsmyndigheder beslutte at kanalisere ressourcer fra programmet ved at anvende Holdingfonde (HF), der er blevet etableret for at investere i forskellige investeringsfonde. Dette er ikke obligatorisk, men det tilbyder den fordel at forvaltningsmyndigheder kan uddelegere nogle af de opgaver, der er nødvendige til implementeringen af JEREMIE, til eksperter.

 • Bæredygtighed - Finansieringstekniske instrumenter bygger på bestemmelsen om tilbagebetalingspligtig støtte fra strukturfondene til investeringer, der skaber afkast og derigennem betaler investorer tilbage. Dette tilbyder et mere bæredygtigt alternativ til den støtte der traditionelt er blevet ydet gennem bevillinger.
 • Løftestangseffekt - Kombinationen af strukturfonde og komplementære investeringskilder vil øge ressourcerne og yde støtte til et større antal virksomheder.
 • Fleksibilitet - JEREMIE tilbyder fleksibilitet, både når vi taler om struktur, og i midlernes anvendelse enten som aktier, gæld eller garantiinvestering, der kan skræddersys til bestemte lands eller regioners særlige behov.
 • Ekspertise - JEREMIE gør det muligt for strukturfondsforvaltningsmyndigheder at nyde godt af ekspertise i den finansielle og private sektor og på den måde forbedre deres erhvervsinvesteringers effektivitet.
 • Partnerskaber - det partnerskab, der er blevet skabt mellem Kommissionen, EIF og EIB gennem JEREMIE, kan også fungere som en stærk katalysator for samarbejde mellem lande, regioner, EIF, EIB, andre banker og investorer for at adressere virksomheders, primært SMV'ers, adgang til finansiering.

JEREMIE Netværksplatformen English blev lanceret i 2009 af Kommissionen (GD for Regionalpolitik) i samarbejde med EIF for at støtte gennemførelsen af JEREMIE.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • 20. maj 2011: Femte plenarmøde - JEREMIE Netværksplatform English
 • 29. - 30. november 2010: JEREMIE & JESSICA: Mod en succesrig implementering English
 • 22. - 23. oktober 2009: Konference om JEREMIE & JESSICA: Innovative finansielle instrumenter i EU's samhørighedspolitik English
 • Fælles hensigtserklæring fra Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond: "En koordineret tilgang til at forbedre adgangen til finansiering for mikro og små og mellemstore virksomheder i områder, der bliver støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) pdf English
 • Ledelsesresuméer af evalueringsstudier over SMV adgang til finansiering i EU medlemsstater/områder pdf English (gennemført af EIF)
 • Horisontal undersøgelse - Håndbog til JEREMIE holdingfonds operationelle procedurer pdf English
 • Lovbestemmelser pdf English og vejledningsnoter (juli 2007 pdf English - december 2008 pdf English - februar 2011 pdf EnglishFrançais - 2012 pdf English) i relation til finansieringstekniske instrumenter.
 • JEREMIE implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Relaterede links

 • EIF-JEREMIE English
 • Rammeprogram for konkurrenceevne og innovation DeutschEnglish españolfrançaisitalianopolski
 • GD for Erhverv og Industri: bedre adgang til finansiering English