JASPERS: Fælles bistand til støtte for projekter i europæiske regioner

Flere værktøjer

  •  
  • Mindre tekst  
  • Større tekst  

Hvad er JASPERS?

JASPERS er et partnerskab mellem Europa-Kommissionen (Generaldirektoratet for Regionalpolitik), Den Europæiske Investeringsbank (EIB Deutsch English français), Den Europæiske Udviklingsbank (EBRD en français) og Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW de). Det er en teknisk støttefacilitet for de tolv EU lande, der kom ind i EU i 2004 og 2007. Den giver de berørte medlemsstater den nødvendige støtte til at de kan forberede større projekter af høj kvalitet, der vil blive medfinansieret af EU midler.

Hvilken form for bistand yder JASPERS?

JASPERS yder uafhængig rådgivning til de berørte EU lande så de bedre kan forberede større infrastrukturprojekter.

JASPERS kan yde støtte til alle trin i projektforløbet - fra den første identificering af et projekt til beslutningen om at yde EU bevillingsstøtte. I nogle tilfælde kan støtte ydes helt indtil begyndelsen af byggefasen.

JASPERS rådgivning kan dække:

  • projektforberedelse (f. eks. cost-benefit-analyser, økonomiske analyser, miljøemner, forberedelse af udbud)
  • gennemgang af dokumentation (f. eks. feasibilityundersøgelser, bevillingsansøgninger m.m.)
  • rådgivning om overensstemmelse med EU lovgivning (miljø, konkurrence m.m.)

Det er rimeligt at antyde, at projekter, der har modtaget støtte fra JASPERS, bliver godkendt betydelig hurtigere end de, der ikke har.

Hvilke projekter er berettiget til bistand fra JASPERS?

JASPERS målretter støtte til større infrastrukturprojekter der koster mere end 50 millioner € i EU støtte - for eksempel veje, jernbaner, vand, affald, energi og bytransportprojekter. For de mindre lande, hvor der ikke vil være mange projekter af denne størrelse, koncentrerer JASPERS sig om de største projekter.

Potentielle støttemodtagere skal kontakte forvaltningsmyndigheden English Deutsch français, der er ansvarlig for at koordinere EU strukturfonde i deres land, for information.

Hvordan er JASPERS organiseret?

JASPERS personale skaffes via et partnerskabsarrangement: Kommissionen yder bevillinger, der anvendes til at rekruttere specialister, mens de tre andre partnere - EIB, EBRD og KfW - bidrager ved at udlåne medarbejdere direkte.

JASPERS personale i hovedkvarteret sidder i EIB i Luxembourg, men der er tre regionale centre i Warszawa, Wien og Bukarest, hvor ca. 70 % af de omkring 85 specialister er placeret, så de er tæt på modtagerne og kan tilbyde en mere effektiv service.

  • Warszawa dækker Polen, Estland, Letland og Litauen
  • Wien dækker Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet, Slovenien og Malta
  • Bukarest dækker Rumænien og Bulgarien

Der er også et mindre antal eksperter I Luxembourg. De kan arbejde i alle modtagerlandene efter behov.