JASMINE: Fælles aktion til støtte for mikrofinansieringsinstitutter i Europa

Flere værktøjer

  •  
  • Mindre tekst  
  • Større tekst  

JASMINE er det fjerde fælles initiativ gennemført af Europa-Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank (EIB DeutschEnglishfrançais) og Den Europæiske Investeringsfond (EIF English). Formålet med initiativet er at:

  • øge kapaciteten hos mikrolångivere/mikrofinansieringsinstitutter (MFI'er) på forskellige områder som f.eks. god forvaltningspraksis, informationssystemer, risikostyring og strategisk planlægning
  • hjælpe dem med at blive bæredygtige og levedygtige operatører på mikrokreditmarkedet.

Første trin er at yde teknisk bistand, i form af vurdering og uddannelse, til 15 mikrokreditydere, der ikke er kreditinstitutter, og som er blevet udvalgt gennem en indkaldelse af interessetilkendegivelser lanceret af Den Europæiske Investeringsfond (EIF) i 2009.

En ny indkaldelse vil blive lanceret i tredje kvartal af 2010 for at identificere yderligere op til 30 mikrokreditydere, der ikke er kreditinstitutter, og som skal kunne modtage teknisk bistand fra JASMINE.

Den Europæiske Investeringsfond (EIF) spiller en hovedrolle for gennemførelsen af JASMINE-initiativet ved at:

  • organisere teknisk bistand (medfinansieret af Europa-Kommissionen) til støtte for udviklingen af mikrofinansieringsinstitutter (MFI'er)
  • yde finansiel støtte til låneoperationer (EIB-midler) og startkapital (EU-midler).

De af EIF udvalgte mikrokreditydere/mikrofinansieringsinstitutter vil nyde godt af en vifte af serviceydelser, der stilles gratis til rådighed. Disse serviceydelser omfatter bl.a.:

  • enten en evaluering/diagnose af den udvalgte MFI's struktur, organisation og funktionsmåde eller en rating af den, udført af specialiserede rating-agenturer
  • skræddersyet uddannelse af de udvalgte MFI'ers personale og ledelse, leveret af dygtige konsulenter efter den nævnte evaluering/rating.

Derudover vil der blive etableret erhvervsserviceydelser, som f.eks. en onlinedatabase, rådgivning om god praksis og en spørgetjeneste om JASMINE og mikrokreditter. Der vil være adgang til disse for alle MFI'er. Desuden er en frivillig adfærdskodeks for MFI'er under udarbejdelse.

10. september 2008: Lancering af JASMINE-initiativet med henblik på at udvikle mikrofinansieringsinstitutter i EU til støtte for vækst og beskæftigelse DeutschEnglishfrançais polski

JASMINE HELPDESK

JASMINE Code of Good Conduct for Microcredit Provision

Relaterede links