Den Europæiske Socialfond

ESF investerer i menneskelige ressourcer med fokus på at forbedre beskæftigelses- og uddannelsesmulighederne i EU. Hensigten med ESF er også at forbedre situationen for de mest sårbare og fattigdomstruede grupper.

Flere værktøjer

  •  
  • Mindre tekst  
  • Større tekst  

ESF's investeringer dækker alle EU's regioner. Over 80 mia. EUR er øremærket til investeringer i menneskelig kapital i medlemsstaterne mellem 2014 og 2020, og der er 3,2 mia. EUR ekstra til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

I perioden 2014-2020 vil ESF fokusere på fire af de tematiske målsætninger, som er fastsat i samhørighedspolitikken:

  • fremme af beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet
  • fremme af social inklusion og fattigdomsbekæmpelse
  • investering i uddannelse, færdigheder og livslang læring, og
  • styrkelse af den institutionelle kapacitet og effektiv offentlig forvaltning.

Desuden skal 20 % af ESF's investeringer afsættes til aktiviteter, der fremmer social inklusion og fattigdomsbekæmpelse. Dette kaldes også tematisk koncentration.

Se endvidere forordningen om ESF og ESF's websted.

Telecentre for immigrants
Telecentre for immigrants (Belgium)