Rozvoj měst

Více než dvě třetiny obyvatel Evropy žijí ve městech a tento podíl stále roste. Z tohoto důvodu je rozvoj měst - hospodářský, sociální i environmentální - pro regionální politiku EU zásadně důležitý. Integrovaný přístup zajišťující, aby města v těchto třech oblastech skutečně vynikala, pomůže dosáhnout "inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění", jak to požaduje strategie Evropa 2020. A rozvoj měst, který je udržitelný, bude nejen motorem konkurenceschopnosti EU v dnešním měnícím se světě, ale též zajistí vysokou kvalitu života pro všechny občany EU, nyní i v budoucnosti.

Další nástroje

  •  
  • Zmenšit písmo  
  • Zvětšit písmo