Regionální politika a nejvzdálenější regiony

Evropská unie eviduje devět nejvzdálenějších regionů, které jsou zeměpisně velmi vzdálené od evropského kontinentu:

  • Guadeloupe, Francouzskou Guyanu, Martinik, Réunion, Mayotte (5 francouzských zámořských departementů);
  • Svatý Martin (1 francouzské zámořské společenství);
  • Madeiru a Azory (2 portugalské autonomní regiony);
  • Kanárské ostrovy (1 španělské autonomní společenství).

Další nástroje

  •  
  • Zmenšit písmo  
  • Zvětšit písmo  

Na nejvzdálenější regiony se vztahuje právo EU a všechna práva a všechny povinnosti související s členstvím v EU, s výjimkou případů, pro které platí specifická opatření či odchylky. Účelem těchto specifických opatření je řešení problémů, jimž nejvzdálenější regiony čelí v důsledku své odlehlosti, izolovanosti, malé rozlohy, obtížné topografie a klimatu či ekonomické závislosti pouze na několika produktech.

Nejvzdálenější regiony mohou využívat financování v rámci politiky soudržnosti prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu.