Zaměstnanost a pracovní trh

Politika soudržnosti EU investuje do zaměstnanosti a dlouhodobého růstu v Evropě. Podporuje strategii Evropa 2020, jejímž cílem je zvýšit do roku 2020 zaměstnanost osob ve věku 20–64 let na 75 %.

Další nástroje

  •  
  • Zmenšit písmo  
  • Zvětšit písmo  

Zaměstnanost a mobilita pracovních sil je jednou z jedenácti priorit politiky soudržnosti na období 2014–2020 („tematický cíl 8“).

Investice jsou určeny do aktivní politiky trhu práce, samostatného podnikání, institucí trhu práce, aktivního a zdravého stárnutí, zaměstnanosti mladých lidí a dalších opatření navržených k podpoře zaměstnanosti a mobility pracovních sil.Thematic Objective 8: Employment and labour market by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020