Kultura

Kultura je jádrem bohatého dědictví Evropy a její historie. Významně přispívá ke zvyšování atraktivity míst a posiluje jedinečnou identitu konkrétních lokalit. Kultura a kreativita mohou být významnými hnacími motory inovace i důležitými zdroji pro podnikání. Kultura je klíčovým faktorem pro zvyšování příjmů z cestovního ruchu. Kulturní cestovní ruch je jedním z největších a nejrychleji rostoucích odvětví cestovního ruchu na světě. Kultura sehrává významnou roli i při podpoře sociálního začleňování.

Další nástroje

 

Co jsou kulturní a kreativní průmysly?

Kulturní a kreativní průmysly zahrnují různé obory podnikání s kulturním i ekonomickým dopadem. Jedná se zejména o:

 • umění a architekturu,
 • web a grafický návrh,
 • vydávání publikací,
 • hry a multimédia,
 • hudební a zábavní průmysl,
 • umělecká řemesla a módní návrhářství,
 • film,
 • reklamu a vztahy s veřejností.

Proč investovat?

Kultura a kreativita se neomezují na uměleckou hodnotu. Prostřednictvím strukturních a investičních fondů EU lze nasměrovat potenciál jejich vývoje tak, aby vytvářely pracovní místa a zajišťovaly růst evropských regionů a měst. Příklady:

 • Vývoj kreativních průmyslů, kreativních inkubátorů a digitalizace kulturního obsahu se ukázaly být přínosem zejména v oblasti posunu ekonomické transformace směrem k ekonomice a službám založeným na znalostech.
 • Investice do oblasti kultury dokázaly prostřednictvím návrhu nových produktů a služeb vdechnout nový život jiným průmyslovým odvětvím, která upadala. V rámci širších regionálních inovačních strategií mohou tyto typy investic v periferních regionech připravit půdu pro tržní niky s vyšší hodnotou.

Programové období 2007–2013

V letech 2007 a 2013 investovala EU do kulturních a kreativních průmyslů přes 6 miliard EUR s následující alokací (CCI):

 • 3 miliardy EUR na ochranu a zachování kulturního dědictví,
 • 2,2 miliardy EUR na rozvoj infrastruktury kultury,
 • 775 milionů EUR na podporu služeb v oblasti kultury.

Programové období 2014–2020

V programovém období 2014–2020, které klade velký důraz na posílení konkurenceschopnosti a růstu a tvorbu pracovních míst, by místní a regionální orgány měly: