Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Další nástroje

 •  
 • Zmenšit písmo  
 • Zvětšit písmo  

Novinky

  Aby bylo možné plně využít hospodářský potenciál příhraničních regionů EU, v nichž žije 150 milionů občanů, Komise dnes zřizuje „kontaktní místo pro hranice“. Kontaktní místo poskytne těmto regionům cílenou podporu při odstraňování překážek bránících zaměstnanosti a investicím.

  Orientace v odlišných administrativních a právních systémech je pro podniky, pracovníky a studenty stále složitá a nákladná. V souladu s výzvou předsedy Junckera k zajištění spravedlnosti na jednotném trhu, obsaženou v jeho projevu o stavu Unie v roce 2017, přispěje kontaktní místo pro hranice pomocí souboru konkrétních opatření k lepší spolupráci mezi příhraničními regiony.

  Přispěje 1) ke zlepšení dostupnosti pracovních míst, 2) ke zlepšení dostupnosti služeb, např. zdravotní péče a systémů veřejné dopravy, a 3) k usnadnění podnikání přes hranice.

  Tento návrh je součástí širšího sdělení o „podpoře růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“, které obsahuje soubor nových opatření a seznam probíhajících iniciativ, jež příhraničním regionům EU pomohou v rychlejším růstu a sbližování.

  Komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová k tomu uvedla: „Příhraniční regiony produkují více než čtvrtinu bohatství Evropy, ale jejich hospodářský potenciál zůstává nedostatečně využit. Je to zlatý důl příležitostí, který čeká na prozkoumání. Komise bude těmto regionům poskytovat cílenou podporu, jež přinese jejich obyvatelům přímý prospěch.“

  Kontaktní místo budou tvořit odborníci Komise na přeshraniční záležitosti, kteří budou poskytovat poradenství vnitrostátním a regionálním orgánům tím, že budou díky vytvoření nové on-line sítě na úrovni EU shromažďovat a sdílet osvědčené postupy.

  Lepší dostupnost zaměstnání

  Každodenně nebo každý týden již dojíždějí za hranice za prací či studiem 2 miliony občanů. Kontaktní místo pro hranice bude podporovat regiony usilující o prohloubení vzájemné spolupráce s cílem pomoci občanům při hledání zaměstnání za hranicemi a bude jejich obyvatelům poskytovat pomoc v oblasti vzájemného uznávání kvalifikací, společných studijních programů nebo poradenských služeb pro podnikatele.

  Kontaktní místo bude shromažďovat informace o osvědčených postupech v oblasti přeshraničních služeb zaměstnanosti, jako je společná síť, kterou vytvořila španělská Galicie a portugalský region Norte za podpory Evropského portálu pracovní mobility EURES.

  Tím může kontaktní místo přispět k vytvoření budoucího Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, který ohlásil předseda Juncker v projevu o stavu Unie v roce 2017 a jehož účelem je posílit spolupráci mezi orgány činnými na trhu práce na všech úrovních a lépe zvládat přeshraniční problémy.

  Lepší dostupnost veřejných služeb

  Aby byly pohraniční regiony přitažlivější a inkluzivnější, pokud jde o veřejné služby, kontaktní místo pro přeshraniční spolupráci:

  • zmapuje stávající přeshraniční zdravotnická zařízení, jako je zóna přeshraniční zdravotní péče na hranici mezi Francií a Belgií,
  • identifikuje chybějící železniční spoje podél vnitřních hranic, aby bylo možné zlepšit účinnost přeshraničních služeb veřejné dopravy.

  Podnikání přes hranice

  Kontaktní místo pro přeshraniční spolupráci bude prostřednictvím on-line sítě podněcovat dialog o přeshraničních otázkách.

  Odborníci kontaktního místa budou na požádání poskytovat podporu v zájmu většího sladění pravidel pro zřizování podniků, sdílet osvědčené postupy z jiných příhraničních regionů a podporovat širší využívání on-line postupů.

  Kromě vytvoření kontaktního místa vybere Komise nejvýše 20 projektů, které předvádějí inovativní řešení týkající se přeshraničních překážek. Výzva k předkládání projektů bude vyhlášena do konce roku 2017.

  Další kroky

  Kontaktní místo pro přeshraniční spolupráci bude fungovat od ledna 2018.

  V probíhající diskusi o budoucnosti financí EU poskytnou osvědčené postupy shromážděné kontaktním místem podklad pro debatu o příští generaci programů přeshraniční spolupráce („programy interreg“), tak aby lépe řešily právní a administrativní překážky a pomáhaly rozvoji účinných přeshraničních veřejných služeb.

  Další informace

  Registrace na 6. výroční fórum strategie EU pro Podunají (EUSDR) je nyní zahájena. Akci, která se bude konat ve dnech 18. a 19. října 2017 v Budapešti, organizuje Maďarsko (v současné době předsedá EUSDR), Evropská komise (Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku) a Mezinárodní program Dunaj.

  Pod názvem „Bezpečný, propojený a prosperující region Podunají“ fórum zdůrazní různé výzvy týkající se energetické bezpečnosti, rozvoje dopravy, otázek v oblasti čistého propojení a příležitostí financování. Klíčovou otázkou, na niž je třeba najít odpověď, bude to, jak co nejlépe transformovat politické závazky na účinné politiky a opatření.

  Termín pro registraci je 9. října 2017.

  Další informace včetně programu a praktických informací jsou k dispozici zde: http://www.danube-forum-budapest.eu/danube-forum-budapest

  Strategie EU pro Podunají

  Česká republika, Německo a Rakousko využijí prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj na třídenní požární cvičení zaměřené na boj s lesními požáry a na vytvoření plánu prevence přeshraničních pohrom

  Od pátku 30. června do neděle 2. července se 600 členů jednotek rychlého zásahu a vojáků ze tří zemí zapojí do simulace řady katastrofických scénářů zahrnujících přeshraniční požár. Na základě tohoto cvičení vznikne společný operační plán účinného a efektivního zvládání lesních požárů.

  Cvičení bude probíhat na ploše o rozloze 100 hektarů. Vše začne malým simulovaným požárem v Německu, který se brzy rozšíří do Rakouska, načež bude situace prohlášena za krizovou, vyžadující okamžitou reakci.

  Až bude cvičení v plném proudu, bude na místě s plameny bojovat více než 600 hasičů, pracovníků Červeného kříže, týmů záchranářů horské služby, policie a dalších orgánů. Podporu jim bude zajišťovat také sedm rakouských vojenských letounů.

  Podrobnosti vývoje krizové události budou těm, kteří budou mít organizaci reakce na starosti, do poslední chvíle utajeny. Organizátoři doufají, že cvičení – včetně chyb, ke kterým může v jeho průběhu dojít – povede k vytvoření efektivního společného plánu nasazení v podmínkách, které se budou co možná nejvíce podobat těm skutečným.

  Cvičení se dostane finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj, konkrétně skrze program Interreg Rakousko–Německo/Bavorsko.

  Související odkazy

  Zdrojový článek na webové stránce meinbezirk.at publikovaný dne 20. 6. 2017

  Webová stránka meinbezirk.at


  Foto: © iStock/Toa55

Další aktuality

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people