Zveřejňování výzev k výběrovým řízením - GŘ REGIO

Na této stránce naleznete všechny dokumenty k výběrovým řízením, které se týkají otevřených výzev k výběrovým řízením zveřejněným generálním ředitelstvím pro regionální politiku.

Další nástroje

  •  
  • Zmenšit písmo  
  • Zvětšit písmo  

Subjekty, které projeví zájem, by si měly prostudovat tuto stránku a pravidelně zveřejňované dokumenty.

Informace o všech výzvách Evropské unie k výběrovým řízením jsou dostupné na internetové stránce TED (Tenders Electronic Daily) ve 24 úředních jazycích EU.

Seznam výzev k výběrovým řízením

No 2015.CE.16.BAT.064 - Studie týkající se koordinace a harmonizace evropských strukturálních a investičních fondů (fondy ESI) a dalších nástrojů EU

Official Journal of the European Union: 2015/S 151-277960

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Addendum PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.065 - Studie o zlepšení čerpání a účinnosti finančních nástrojů

Official Journal of the European Union: 2015/S 150-276552

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.053 - Hospodářské výzvy zaostávajících regionů

Official Journal of the European Union: 2015/S 149-274512

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex: Graphic requirements DOC File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.045- Služby odborné podpory pro hodnocení - Předmětem zákazky je poskytování služeb odborné podpory pro hodnocení pro Komisi, která bude posuzovat plány hodnocení na roky 2014-2020, určení hodnocení, která mají provést řídící orgány v letech 2015-2019, posouzení vzorku hodnocení a poskytnutí podpory členským státům při vylepšování jejich plánů hodnocení, navrhování a řízení hodnocení.

Official Journal of the European Union: 2015/S 094-167869

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en - Annex x: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

No 2015.CE.16.BAT.006 - Samostatná rámcová smlouva na zajištění komunikačních a informačních činností v oblasti regionální politiky a politiky soudržnosti Evropské unie - položka č. 1: informační produkty; položka č. 2: organizování akcí

Official Journal of the European Union: 2015/S 072-126813

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en (updated on 21/04/2015 - change of email address)

Specifications PDF File de en fr (updated on 11/05/2015 - Part D - Section 1:"D in annex II" instead of "C in annex II")

Technical Specifications: Annex 1 PDF File de en fr - Annex 2 PDF File de en fr (updated on 20/04/2015 - Preparatory work for the slides (PPTs) is included in point. 1.23 instead of 1.10)

Draft contracts: Annex 3 DOC File en - Annex 4 DOC File en

Price Schedule - Lot 1 XLS File en en - Lot 2 XLS File en en

Annex 5: Identification of tenderer DOC File en - Annex 7: Mission allowances PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.059 - Samostatná rámcová smlouva týkající se právní pomoci pro Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku

Official Journal of the European Union: 2014-OJS196-345694

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 05/11/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate.
Official Journal of the European Union: 2014-S213-376368

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.067 - "Ex post" hodnocení programů politiky soudržnosti 2007-2013 financované Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF) a Fondem soudržnosti (CF) - pracovní balík 13: mapování výdajů

Official Journal of the European Union: 2014-OJS182-320366

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 7: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

No 2014.CE.16.BAT.047 - "Ex post" hodnocení programů politiky soudržnosti 2007-2013 financované Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF) a Fondem soudržnosti (CF) - pracovní balík 11: Evropská teritoriální spolupráce

Official Journal of the European Union: 2014/S 158-283600

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.042 -"Ex post" hodnocení programů politiky soudržnosti 2007-2013 se zaměřením na Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) a Fond soudržnosti (CF) - pracovní balík 5: doprava

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270527

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277656

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.043 - "Ex post" hodnocení programů politiky soudržnosti 2007-2013 se zaměřením na Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) a Fond soudržnosti (CF) - pracovní balík č. 6: životní prostředí

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270529

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 20/09/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 181-318364

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277657

Invitation PDF File en

Corrigendum 17.09.14: Revised versions of Specifications and Annex 3

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1&2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.044 - "Ex post" hodnocení programů politiky soudržnosti 2007-2013 financované Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF) a Fondem soudržnosti (CF) - pracovní balík 8: energetická účinnost ve veřejných a obytných budovách

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220048

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex4b DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.046 - "Ex post" hodnocení programů politiky soudržnosti 2007-2013 financované Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF) a Fondem soudržnosti (CF) - pracovní balík 12: systém dodání

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220045

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.035 - "Ex post" hodnocení programů politiky soudržnosti 2007-2013 financované Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF) a Fondem soudržnosti (CF) - pracovní balík 10: městský rozvoj a sociální infrastruktury

Official Journal of the European Union: 2014/S 108-189250

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 12/06/2014: Total quantity or scope, Estimated value excluding VAT, Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them.

Official Journal of the European Union: 2014/S 111-195356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3: Categorisation XLS en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2013.CE.16.BAT.064 - Technická pomoc pro hodnocení, monitorování a uzávěrky projektů Komise, které jsou podporovány z ERDF, FS a NPP, ve vztahu k souvisejícím tématickým nebo odvětvovým problematikám, a audit těchto projektů ze strany ECA

Official Journal of the European Union: 2014/S 100-173874

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2: Model of CV DOC File en - Annex3: Graphic requirements for reports DOC File en - Annex5: Table of unit prices DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or - n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.160.AT.047 - Světová města: Spolupráce mezi EU a třetími zeměmi v oblasti městského rozvoje - organizace projektu za účelem přenosu znalostí pro udržitelný a integrovaný rozvoj měst mezi EU a Kanadou a EU a Japonskem

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163843

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.160.AT.031 - Světová města: spolupráce mezi EU a třetími zeměmi v oblasti rozvoje měst - organizace programu výměny ve vztahu ke konkrétním zájmům v oblasti rozvoje měst a regionů, vyjádřeným Čínou a Indií

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163842

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.031 - Rejstřík samospráv pro místní úřady v EU 1990-2014

Official Journal of the European Union: 2014/S 092-160759

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2 PDF File en- Annex2 DOC File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.003 - Služby týkající se provádění komunikačních iniciativ v rámci výuky mladých lidí v oblasti Evropské unie poučným a zároveň zábavným způsobem

Official Journal of the European Union: OJ/S-100200

Contract Notice PDF File fr

Corrigendum 05/04/2014: Common procurement vocabulary (CPV), time limit for receipt and opening of tenders have been modified.
Official Journal of the European Union: 2014/S 068-115855

Invitation PDF File fr en

Specifications Section 8 modified 14/04/2014 PDF File defr Section 2 modified 24/04/2014 PDF File en - Annex 7 PDF File enfr

Draft Contract PDF File en fr

Declaration of honour DOC File en fr

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or- n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or - n°7 PDF File or - n°8 PDF File or - n°9 PDF File or - n°10 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.034 - "Ex post" hodnocení programů politiky soudržnosti 2007-2013 financované Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF) a Fondem soudržnosti (CF) - pracovní balík 9: kultura a cestovní ruch

Official Journal of the European Union: OJ/S-086050

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 3 PDF File en - Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.032 - "Ex post" hodnocení programů politiky soudržnosti 2007-2013 financované Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF) a Fondem soudržnosti (CF) - pracovní balík 3: finanční nástroje na podporu podniků

Official Journal of the European Union: OJ/S-086051
Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 3c PDF File en - Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°1b PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.033 - "Ex post" hodnocení programů politiky soudržnosti 2007-2013 financované Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF) a Fondem soudržnosti (CF) - pracovní balík 4: podpora velkých podniků

Official Journal of the European Union: OJ/S-079576

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.016 - "Ex post" hodnocení programů politiky soudržnosti 2007-2013 financované Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF) a Fondem soudržnosti (CF) - pracovní balík č. 1: syntetická zpráva

Official Journal of the European Union: OJ/S-065427

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex4 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.002 - "Ex post" hodnocení programů politiky soudržnosti 2007-2013 financované Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF) a Fondem soudržnosti (CF) - pracovní balík 2: podpora malých a středních podniků - zvýšení výzkumu a inovace v malých a středních podnicích a rozvoj malých a středních podniků

Official Journal of the European Union: OJ/S-061903

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex5 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.111 - Studie, kterou se určí procentuální hodnoty paušálních příjmů v případě odvětví nebo pododvětví v oblastech i) informačních a komunikačních technologií (ICT); ii) výzkumu, vývoje a inovací a iii) energetické účinnosti pro jejich uplatnění u operací tvořících čisté příjmy a spolufinancovaných evropskými strukturálními a investičními fondy (fondy ESI) v letech 2014-2020

Official Journal of the European Union: OJ/S 418288

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex1 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.078 - EULAC-REGIO (CBRIS) - spolupráce mezi EU a Latinskou Amerikou v oblasti přeshraničních regionálních inovačních systémů v rámci regionální politiky (Brazílie a Peru)

Official Journal of the European Union: OJ/S 261911

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.077 - EULAC-REGIO (RIS) - spolupráce mezi EU a Latinskou Amerikou v oblasti regionálních inovačních systémů v rámci regionální politiky - Chile, Peru

Official Journal of the European Union: OJ/S 261905

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.076 -dialog mezi EU a Čínou o regionální politice - informační setkání o regionální politice

Official Journal of the European Union: OJ/S284882

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.060 - "Ex post" hodnocení programů politiky soudržnosti 2007-2013 zaměřené na Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) a Fond soudržnosti (CF) - pracovní balík nula: sběr dat a hodnocení kvality

Official Journal of the European Union: OJ/S 254851

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.050 - Samostatná rámcová smlouva týkající se právní pomoci pro Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku

Official Journal of the European Union: OJ/S 147-254846

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

N° 2012CE16BAT094 - Otevřené řízení - Soutěžní vícestranné rámcové smlouvy o poskytování služeb:

Lot 1: Impact assessment related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 2: Studies assessing the impact of other European Union policies on economic, social and territorial cohesion

Lot 3: Studies related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 4: Studies on administrative costs, administrative capacities, IT systems and fraud prevention and detection measures

Official Journal of the European Union: OJ/S S139-240356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2012.CE.160.AT.074 - Scénáře vytváření pracovních míst vyplývající z nárůstu nákladní dopravy na vnitrozemských vodních cestách na řece Dunaj o 20 % do roku 2020 (ve srovnání s rokem 2010)

Official Journal of the European Union: 2013/S 047-075035 + 2013/S 048-076930

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.019 - Studie o prosazování víceúrovňové správy na podporu strategie Evropa 2020

Official Journal of the European Union: 2013/S 019-027049

Contract Notice PDF File en
please note in point IV.3.4, the time limit for receipt of tenders is 19.04.2013

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Annexe : 1 Format of case studies PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en - n°8 PDF File en - n°9 PDF File en - n°10 PDF File en - n°11 PDF File en - n°12 PDF File en - n°13 PDF File en - n°14 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2012.CE.16.BAT.066 - Aktualizace údajů, výměna a rozšíření map městského atlasu z roku 2006 k referenčnímu roku 2012

Official Journal of the European Union: 2012/S 226-371179

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Corrigendum 29/12/2012: Time limit for receipt and opening of tenders and annexe 4 'Model for Tenders' have been modified.
Official Journal of the European Union: 2012/S 250-413138

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Information and Forms for Experts

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Documentation for tenderers :

  • Urban Atlas: Delivery of land use/Cover maps of major european urban agglomerations - Final report PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 1 PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 2 PDF File en

Annexes : 1 Indicative list of larger Urban zones XLS File en- 2 Mapping Guide for a European Urban Atlas PDF File en - 3 extended Urban Atlas 2012 nomenclature PDF File en - 4 Model for tenders PDF File en