Zveřejňování výzev k výběrovým řízením - GŘ REGIO

Na této stránce naleznete všechny dokumenty k výběrovým řízením, které se týkají otevřených výzev k výběrovým řízením zveřejněným generálním ředitelstvím pro regionální politiku.

Další nástroje

  •  
  • Zmenšit písmo  
  • Zvětšit písmo  

Subjekty, které projeví zájem, by si měly prostudovat tuto stránku a pravidelně zveřejňované dokumenty.

Informace o všech výzvách Evropské unie k výběrovým řízením jsou dostupné na internetové stránce TED (Tenders Electronic Daily) ve 24 úředních jazycích EU.

Seznam výzev k výběrovým řízením

No 2016.CE.16.BAT.102 – Studie o systémech vyřizování stížností v členských státech v rámci řešení stížností týkajících se evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů

Official Journal of the European Union: 2017/S 009-012988

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.077 – Hodnocení realizované v režimu „ex post“ v případě velkých projektů podporovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Fondu soudržnosti v letech 2000 a 2013

Official Journal of the European Union: 2016/S 249-456753

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/01/2017: Contract Notice. PDF File en
Official Journal of the European Union: 2017/S 010-0144958

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°3 bis PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.056 – Souborná analýza stávajících přeshraničních dopravních spojení a chybějících spojení na vnitřních hranicích EU spolu s poskytováním politických doporučení

Official Journal of the European Union: 2016/S 239-435011

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 17/12/2016: Contract Notice. PDF File en
Official Journal of the European Union: 2016/S 244-444858

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.057 – Spolupráce mezi EU a Společenstvím zemí Latinské Ameriky a Karibiku (CELAC) o územní soudržnosti – inovační platforma mezi EU–CELAC – inovace na podporu územní soudržnosti

Official Journal of the European Union: 2016/S 204-367936

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.040 – Poskytnutí technické pomoci za účelem přípravy a překladu sedmé zprávy o hospodářské a sociální soudržnosti

Official Journal of the European Union: 2016/S 177-317188

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Forms: Schedule of Rates/Translations costs DOC File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.065 – Kontrolní helpdesk: analýza dat a podávání zpráv

Official Journal of the European Union: 2016/S 168-301767

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 1: Final report on Monitoring Helpdesk: Pilot (June 2016) DOC File en - Annex 3: Implementing Regulation laying down the format of financial reports PDF File en - Annex 4: Implementing Regulation laying down the format of Annual Implementation reports PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.066 – Měření kvality státní správy na nižších správních úrovních a porovnání výsledků s předchozími studiemi

Official Journal of the European Union: 2016/S 161-290659

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.041 – Studie o analýze podpory Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRR) v souvislosti s inkluzivním růstem v programovém období roků 2014 – 2020

Official Journal of the European Union: 2016/S 151-272616

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

AGRI-2016-BCO-01 – Nástroj podpory sítě úřadů pro širokopásmové pravomoci („broadband competence offices“ – BCO)

Official Journal of the European Union: 2016/S 124-221566

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

No 2016.CE.16.0GT.004 – Podpora při provádění městské agendy pro EU prostřednictvím zajištění řízení, odbornosti a administrativní podpory partnerstvím

Official Journal of the European Union: 2016/S 127-227373

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.023 – Makroregionální strategie a jejich vazby s politikou soudržnosti

Official Journal of the European Union: 2016/S 121-214280

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BGT.002 – Rámcová smlouva o poskytování pomoci útvarům Komise při realizaci auditů, kontrol a souvisejícího auditu - Evropská komise má v úmyslu uzavřít vícestrannou rámcovou smlouvu s maximálně 3 společnostmi na poskytnutí auditorských služeb v oblasti regionální a městské politiky, zaměstnanosti, sociálních záležitostí a začleňování, námořních záležitostí a rybolovu a zemědělství a rozvoje venkova Evropské unie

Official Journal of the European Union: 2016/S 110-195727

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.019 - Světová města: spolupráce EU a třetích zemí v oblasti městského rozvoje – projekt přenosu znalostí pro udržitelný a integrovaný městský rozvoj mezi EU a Austrálií a EU a Jižní Koreou

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192173

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.017 - Světová města: Spolupráce třetích zemí a EU v oblasti městského rozvoje — projekt na přenos poznatků pro udržitelný a integrovaný městský rozvoj mezi EU a Jižní Asií (Indonésie/Vietnam) a EU a Jižní Afrikou

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192172

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.030 - Měření kvality státní správy na nižších správních úrovních a porovnání výsledků s předchozími studiemi

Official Journal of the European Union: 2016/S 078-138259

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts