JASMINE: společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě

Další nástroje

 

JASMINE je čtvrtá společná iniciativa Komise, Evropské investiční banky (EIB DeutschEnglishfrançais) a Evropského investičního fondu (EIF English). Byla zřízena:

  • aby se zvýšily kapacity poskytovatelů mikroúvěrů / mikrofinančních institucí v různých oblastech, jako je řádná správa věcí veřejných, informační systémy, řízení rizik a strategické plánování;
  • aby na trhu mikroúvěrů mohly tyto subjekty fungovat udržitelným a životaschopnými způsobem

První fázi představuje technická pomoc ve formě posouzení a vyškolení 15 nebankovních poskytovatelů mikroúvěrů, kteří byli vybráni prostřednictvím výzvy k vyjádření zájmu, kterou Evropský investiční fond (EIF) zveřejnil v roce 2009.

Ve třetím čtvrtletí 2010 bude zveřejněna nová výzva k určení dalších až 30 nebankovních poskytovatelů mikroúvěrů, kteří využijí technickou pomoc v rámci nástroje JASMINE.

Při provádění iniciativy JASMINE hraje klíčovou úlohu Evropský investiční fond (EIF), a to:

  • organizováním technické pomoci (spolufinancované Evropskou komisí) na podporu rozvoje mikrofinančních institucí;
  • poskytováním finanční podpory pro úvěrové operace (zdroje EIB) a počáteční kapitál (zdroje EU).

Poskytovatelé mikroúvěrů / mikrofinanční instituce, které EIF vybral, budou využívat celou škálu služeb poskytovaných bezplatně. K těmto službám patří:

  • hodnocení/diagnóza struktury, organizace a způsobu fungování vybrané mikrofinanční instituce nebo její rating provedený specializovanými ratingovými agenturami;
  • odborná příprava pracovníků a vedení vybraných mikrofinančních institucí, která je přizpůsobena na míru a kterou zajišťují odborní konzultanti po provedení hodnocení /ratingu.

Mimoto budou zavedeny služby na podporu podnikání, například databáze online, poradenství ohledně osvědčených postupů a informační služby týkající se nástroje JASMINE a mikroúvěrů. Tyto služby budou dostupné všem mikrofinančním institucím. Připravuje se rovněž dobrovolný kodex chování mikrofinančních institucí.

10. září 2008: Zahájení iniciativy JASMINE pro rozvoj mikrofinančních institucí v Evropě na podporu růstu a zaměstnanosti DeutschEnglishfrançais polski

Související odkazy