Programy

Níže naleznete shrnutí operačních programů přijatých Evropskou komisí na začátku programového období. Programy připravují jednotlivé členské státy a/nebo regiony. Jsou financovány prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj nebo Fondu soudržnosti. Programy financované z Evropského sociálního fondu (ESF) naleznete na webu ESF.

Další nástroje

 

Vnitrostátní programy

Rakousko

Bulharsko

Belgie

Česká republika

Kypr

Dánsko

Estonsko

Finsko

Francie

Německo

Řecko

Irsko

Itálie

Lotyšsko

Litva

Lucembursko

Maďarsko

Malta

Nizozemsko

Polsko

Portugalsko

Chorvatsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

Španělsko

Švédsko

Spojené

Přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce