Navigation path

Additional tools

I ditt land

Program

Här kan du hitta sammanfattningar av de operativa program som antagits officiellt av Europeiska kommissionen i början av en programperiod. Dokumenten finns tillgängliga på engelska, franska och tyska samt på språket i det land/de länder som berörs av respektive program.
Programmen togs fram av de olika medlemsländerna och återspeglar de nationella och regionala myndigheternas prioriteter för pågående programperiod (2007–2013) eller för de tidigare perioderna (2000–2006) och (1994–1999English). De finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och/eller av Sammanhållningsfonden. Information om program som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) finns på ESF:s webbplats.
Om du vill veta mer om hur ett program genomförts och de projekt som faller inom ramen för detta kan du kontakta programansvarig. Namn finns i slutet av respektive sammanfattning.

eller sök på ”alla länder”

eller sök på ”alla regioner”

eller sök på "alla programtyper”

eller sök på "alla ämnesområden"

EU regionalpolitik: Håll dig informerad