Navigation path

Additional tools

V vaši državi

Programi

Ta razdelek vsebuje povzetke operativnih programov, ki jih je Evropska komisija uradno sprejela na začetku programskega obdobja. Dokumenti so na voljo v angleščini, francoščini, nemščini in jezikih zadevne države oz. zadevnih držav.
Programe so pripravile vse države članice in predstavljajo prednostne naloge, ki so jih izbrale nacionalne in regionalne oblasti za veljavno programsko obdobje (2007–2013) ali za predhodna obdobja (2000–2006) in (1994–1999English). Financira jih Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in/ali Kohezijski sklad. Za programe Evropskega socialnega sklada (ESS) obiščite stran ESS.
Če želite izvedeti več o izvajanju programa in izhajajočih projektih, se obrnite na upravitelje programa, ki so navedeni na koncu vsakega povzetka.

ali pustite vključeno možnost iskanja „vse države“.

ali pustite vključeno možnost iskanja „vse regije“.

ali pustite vključeno možnost iskanja „vse vrste programov“.

ali pustite vključeno možnost iskanja „vse teme“.

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji