Navigation path

Additional tools

Vo vašej krajine

Programy

Táto časť obsahuje zhrnutia operačných programov, ktoré Európska komisia oficiálne prijala na začiatku programového obdobia. Dokumenty sú k dispozícii v angličtine, francúzštine, nemčine a v jazyku predmetnej krajiny (krajín).
Programy boli vypracované v každom členskom štáte a predstavujú priority, ktoré vnútroštátne a regionálne orgány vybrali pre súčasné programové obdobie (2007 – 2013) alebo pre minulé obdobia (2000 – 2006) a (1994 – 1999English). Sú financované z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) alebo z Kohézneho fondu. Programy z Európskeho sociálneho fondu (ESF) nájdete na webovej lokalite ESF.
Ak sa chcete dozvedieť viac o realizácii programu a výsledných projektoch, obráťte sa programového manažéra uvedeného na konci každého zhrnutia.

alebo ponechajte možnosť hľadania „vo všetkých krajinách“

alebo ponechajte možnosť hľadania „vo všetkých regiónoch“

alebo ponechajte možnosť hľadania „vo všetkých typoch programov“

alebo ponechajte možnosť hľadania „vo všetkých témach“

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá