Navigation path

Additional tools

În ţara ta

Programe

Această secţiune conţine rezumatele programelor operaţionale adoptate oficial de Comisia Europeană la începutul unei perioade de programare. Aceste documente sunt disponibile în engleză, franceză, germană şi în limbile ţării/ţărilor în cauză.
Programele au fost pregătite de fiecare stat membru şi prezintă priorităţile selectate de autorităţile naţionale şi regionale pentru perioada de programare în curs (2007-2013) sau pentru perioadele anterioare (2000-2006 şi 1994-1999English). Acestea sunt finanţate de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi/sau de Fondul de Coeziune. Pentru programele finanţate de Fondul Social European (FSE), vizitaţi site-ul web al FSE .

Pentru a afla mai multe despre implementarea unui program şi proiectele rezultate, contactaţi managerii de programe indicaţi la sfârşitul fiecărui rezumat.

sau păstraţi opţiunea de căutare „toate ţările”

sau păstraţi opţiunea de căutare „toate regiunile”

sau păstraţi opţiunea de căutare „Toate tipurile de programe”

sau păstraţi opţiunea de căutare „toate temele”

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale