Navigation path

Additional tools

W Twoim kraju

Programy

Niniejszy dział zawiera streszczenia programów operacyjnych przyjętych oficjalnie przez Komisję Europejską na początku okresu programowania. Dokumenty te są dostępne w języku angielskim, francuskim, niemieckim i języku(-ach) krajów, których dane programy dotyczą.
1994–1999English). Są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i/lub Funduszu Spójności. Dla programów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) należy odwiedzić witrynę EFS .

Aby uzyskać więcej informacji na temat wdrażania danego programu i wynikających z niego projektów, prosimy o kontakt z kierownikami programu, których dane podano na końcu każdego streszczenia.

lub zachowaj opcję wyszukiwania „wszystkie kraje”

lub zachowaj opcję wyszukiwania „wszystkie regiony”

lub zachowaj opcję wyszukiwania „wszystkie rodzaje programów”

lub zachowaj opcję wyszukiwania „wszystkie tematy”

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe