Navigation path

Additional tools

In uw land

Programma's

Hier vindt u samenvattingen van de operationele programma’s officieel aangenomen door de Europese Commissie bij het begin van een programmeringsperiode. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en in de taal van het land/de landen in kwestie.
De programma’s werden voorbereid door elke lidstaat en presenteren de prioriteiten geselecteerd door de nationale en regionale overheden voor de huidige programmeringsperiode (2007-2013) of voor de vorige perioden (2000-2006 en 1994-1999English). Ze worden gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en/of het Cohesiefonds. Voor programma’s gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) kunt u terecht op de ESF-website.

Voor meer informatie over de tenuitvoerlegging van een programma en afgeleide projecten kunt u contact opnemen met de programmabeheerders vermeld aan het einde van elke samenvatting.

of behoud het zoekcriterium “alle landen”

of behoud het zoekcriterium “alle regio’s”

of behoud het zoekcriterium “alle programmatypes”

of behoud het zoekcriterium “alle thema’s”

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte