Navigation path

Additional tools

F’pajjiżek

Programmi

Din is-sezzjoni tinkludi taqsiriet tal-programmi operattivi adottati b’mod uffiċjali mill-Kummissjoni Ewropea fil-bidu ta’ perjodu ta’ programmazzjoni. Dawn id-dokumenti huma disponibbli bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, u bil-lingwi tal-pajjiż(i) kkonċernati.

Il-programmi ġew imħejjija minn kull Stat Membru u jippreżentaw il-prijoritajiet magħżula mill-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali għall-perjodu tal-programm fis-seħħ (2007-2013) jew għall-perjodi ta’ qabel (2000-2006) u (1994-1999English). Huma ffinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEDER) u/jew mill-Fond ta’ Koeżjoni. Għall-programmi tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE), jekk jogħġbok żur is-sit elettroniku tal-FSE.

Biex issir taf aktar dwar l-implimentazzjoni ta’ programm u l-proġetti li jirriżultaw, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-maniġers tal-programm identifikati fi tmiem kull taqsira.

ew żomm l-għażla għat-tiftix "il-pajjiżi kollha"

Jew żomm l-għażla għat-tiftix "ir-reġjuni kollha"

jew żomm l-għażla għat-tiftix "It-tipi kollha ta’ programmi"

jew żomm l-għażla għat-tiftix "it-temi kollha"

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a