Navigation path

Additional tools

Jūsu valstī

Programmas

Šajā sadaļā ir publicēti kopsavilkumi par darbības programmām, kuras Eiropas Komisija oficiāli pieņēmusi plānošanas perioda sākumā. Šie dokumenti ir pieejami angļu, franču un vācu valodā, kā arī attiecīgās(-o) valsts(-u) valodā(-s).
Katras dalībvalsts sagatavotajās programmās ir atspoguļotas prioritātes, ko valsts un reģionālās iestādes izraudzījušās konkrētajā plānošanas periodā (2007.–2013. g.) vai iepriekšējos periodos (2000.–2006. g. un 1994.–1999. g.English). Programmas finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un/vai Kohēzijas fonds. Informāciju par Eiropas Sociālā fonda (ESF) programmām, lūdzu, skatiet ESF tīmekļa vietnē.
Lai uzzinātu vairāk par konkrētas programmas un saistīto projektu īstenošanu, lūdzu, sazinieties ar programmas vadītājiem, kas norādīti katra kopsavilkuma beigās.

vai atstājiet meklēšanas kritēriju “visas valstis”

vai atstājiet meklēšanas kritēriju “visi reģioni”

vai atstājiet meklēšanas kritēriju “visi programmu veidi”

vai atstājiet meklēšanas kritēriju “visas tēmas”

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi