Navigation path

Additional tools

Jūsų šalyje

Programos

Šiame skyriuje pateikiamos veiklos programų, kurias Europos Komisija oficialiai patvirtino programavimo laikotarpio pradžioje, santraukos. Dokumentai pateikiami anglų, prancūzų, vokiečių ir susijusios (-ių) šalies (-ių) kalbomis.
Programose, kurias parengė valstybės narės, pateikiami nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų atrinkti prioritetai galiojančiam programos laikotarpiui (2007–2013 m.) arba ankstesniems laikotarpiams (2000–2006 ir 1994–1999 m. English). Programas finansuoja Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir (arba) Sanglaudos fondas. Informacija apie Europos socialinio fondo (ESF) programas pateikiama ESF tinklalapyje.

Norėdami sužinoti daugiau apie programos įgyvendinimą ir jos projektus, susisiekite su santraukos pabaigoje nurodytais programos valdytojais.

arba palikite paieškos parinktį „visos valstybės“

arba palikite paieškos parinktį „visi regionai“

arba palikite paieškos parinktį „visos programų grupės“

arba palikite paieškos parinktį „visos temos“

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos