Navigation path

Additional tools

U vašoj državi

Programi


Ovaj dio sadrži sažetke operativnih programa koje je Europska komisija službeno donijela na početku programskog razdoblja. Ti dokumenti dostupni su na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku te na jezicima predmetne zemlje ili predmetnih zemalja.

Te programe pripremila je svaka država članica i predstavljaju prioritete koje su odabrala nacionalna i regionalna tijela za tekuće programsko razdoblje (2007. – 2013.) ili prethodna razdoblja (2000. – 2006. i (1994-1999). Financiraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i/ili iz Kohezijskog fonda. Za programe Europskog socijalnog fonda (ESF) vidi web-mjesto ESF-a.

Za više informacija o provedbi programa i projektima kojima oni rezultiraju obratite se voditeljima programa navedenima na kraju svakog sažetka.

or keep the search option "all countries "

or keep the search option "all regions"

or keep the search option "All programme types"

or keep the search option "all themes"

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji