Navigation path

Additional tools

Teie riik

Programmid

Käesolev jaotis sisaldab Euroopa Komisjoni poolt programmitöö perioodi alguses ametlikult vastu võetud rakenduskavade kokkuvõtteid. Dokumendid on kättesaadavad inglise, prantsuse, saksa ja kõnealuste riikide keeltes.
Programmid on ette valmistatud liikmesriikides ning peegeldavad riiklike ja piirkondlike ametiasutuste valitud prioriteete käimasoleval programmitöö perioodil (2007–2013) või eelmistel perioodidel (2000–2006) ja (1994-1999English). Programme rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (FEDER) ja/või Ühtekuuluvusfondist. Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmid leiate ESFi veebilehelt.
Programmi ja sellega seotud projektide rakendamise kohta küsige lisateavet programmide juhtidelt, kelle andmed leiate iga kokkuvõtte lõpust.

või jätke alles otsingusuvand „kõik riigid”

või jätke alles otsingusuvand „kõik piirkonnad”

või jätke alles otsingusuvand „kõik liigid”

või jätke alles otsingusuvand „kõik teemad”

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis