Navigation path

Additional tools

Ve vaší zemi

Programy

Tento oddíl obsahuje souhrnné informace o operačních programech oficiálně přijatých Evropskou komisí na začátku programového období. Tyto dokumenty jsou dostupné v angličtině, francouzštině, němčině a v jazycích dotčených zemí.
Tyto programy byly připraveny všemi členskými státy a předkládají priority vybrané vnitrostátními a regionálními orgány pro platné programové období (2007–2013) nebo předcházející období (2000–2006) a (1994–1999English). Jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a/nebo z Fondu soudržnosti. Informace o programech Evropského sociálního fondu (ESF) naleznete na internetové stránce ESF.

Prosíme, abyste pro další údaje o realizaci programu a výsledných projektech kontaktovali řídící pracovníky programů uvedené na konci každého přehledu.

nebo ponechte možnost „všechny země“ pro vyhledávání

nebo ponechte možnost „všechny regiony“ pro vyhledávání

nebo ponechte možnost „všechny druhy programů“ pro vyhledávání

nebo ponechte možnost „všechna témata“ pro vyhledávání

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média