Navigation path

Additional tools

Във Вашата страна

Програми

Този раздел включва обобщения на оперативните програми, приети официално от Европейската комисия в началото на програмния период. Тези документи са налични на английски, френски и немски език и на всички езици на съответната(ите) държава(и).
Програмите бяха изготвени от всяка държава-членка и представят приоритетите, избрани от националните и регионалните органи за текущия програмен период (2007—2013 г.) или за предходните периоди (2000—2006 г.) и (1994—1999 г.English). Те се финансират от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и/или от Кохезионния фонд. За програми на Европейския социален фонд (ЕСФ), моля, посетете сайта на ЕСФ.
За да научите повече за реализирането на дадена програма и за свързаните с нея проекти, се свържете с ръководителите на програми, посочени в края на всяко резюме.

или запазете опцията за търсене „всички държави“

или запазете опцията за търсене „всички региони“

или запазете опцията за търсене „всички видове програми“

или запазете опцията за търсене „всички теми“

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии