Navigation path

Additional tools

Rozvojové programy

Ministry for Regional Development
Staroměstské náměstí 6
CZ-110 15 Praha 1
Director
Jiří, Čízek
Tel.: +420 224 861 175
E-mail.: jiri.cizek@mmr.cz
Web: Ministerstvo pro místní rozvoj

Finanční a technické informace

Označení : Operační program 'Technická pomoc'

Typ zásahu : Operační program

Číslo Společné konzulární instrukce : 2007CZ16UPO001

Číslo rozhodnutí : C(2007)6920

Datum konečného schválení : 2007-12-27

Členění financí na jednotlivé prioritní osy
Prioritní osy Investice EU Vnitrostátní příspěvek z veřejných zdrojů Celkový příspěvek z veřejných zdrojů
Podpora řízení a koordinace – cíl Konvergence 25 500 000 4 500 000 30 000 000
Podpora řízení a koordinace – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 394 806 69 672 464 478
Monitorování – cíl Konvergence 48 767 022 8 605 946 57 372 968
Monitorování – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 789 613 139 344 928 957
Administrativní a absorpční kapacita – cíl Konvergence 102 000 000 18 000 000 120 000 000
Administrativní a absorpční kapacita – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 1 658 186 292 622 1 950 808
Publicita – cíl Konvergence 67 568 088 11 923 781 79 491 869
Publicita – cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 1 105 457 195 081 1 300 538
Celkově 247 783 172 43 726 446 291 509 618
Regionální politika EU: Buďte v obraze
Přihlásit k odběru
Kontaktujte nás
Sociální média