Navigation path

Additional tools

Korisnici kohezijske politike Europske unije

Transnacionalna suradnja

U skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1828/2006 upravna tijela moraju objaviti podatke o svim izravnim korisnicima kohezijske politike Europske unije. Ti podaci moraju sadržavati ime korisnika, nazive aktivnosti i iznos javnih sredstava dodijeljenih za aktivnosti. Na ovom se zemljovidu nalaze poveznice koje izravno vode na popis korisnika Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Web-mjesto s popisom korisnika uređuje odgovarajuća država članica. Ti podaci dostupni su i za programe prekogranične suradnje u koje su uključene države korisnice IPA-e. Obratite pažnju na to da su dolje navedeni podaci još u izradi i da ih se redovito ažurira podacima koje države članice prosljeđuju Komisiji.
Za daljnje informacije, obratite regio-infopub@ec.europa.eu.

Northern Periphery Central Europe Baltic Sea North West Europe Açores - Madeira - Canarias Alpine Space South East Europe Mediterranean Atlantic Area South West Europe North Sea Indian Ocean Area Caribbean Area
  • Objavljeni popisi korisnika EFRR-a
  • Još nisu objavljeni
 

Važna obavijest:
Europska komisija ovom web-stranicom želi javnosti olakšati pristup podacima. Napominjemo da web-stranice kojima možete pristupiti pomoću navedenih poveznica nadziru države članice i upravna tijela Europske unije no ne i službe Komisije. Za sadržaj tih stranica u potpunosti su odgovorne dotične države članice i upravna tijela. Popis poveznica na ovoj web-stranici sastavljen je prema podacima država članica. Popis nije nužno sveobuhvatan. Web-mjesta država članica mogu se znatno razlikovati u izboru tema, opširnosti i uređenju. Europska komisija stoga ne može jamčiti za točnost niti za potpunost pruženih podataka i informacija te ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu bilo kakvu daljnju uporabu.

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji