Navigation path

Additional tools

Euroopan unionin koheesiopolitiikan tuensaajat

Valtioiden välinen yhteistyö

Hallintoviranomaisten on rahastojen toteuttamista kaudella 2007–2013 koskevien sääntöjen (EY N:o 1828/2006) mukaan julkistettava tiedot kaikista Euroopan koheesiopolitiikan suorista tuensaajista. Julkistettavat tiedot ovat tuensaajan nimi, hankkeiden nimet ja hankkeille myönnetyn julkisen rahoituksen määrä. Tässä kartassa on linkit Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston tuensaajien luetteloihin. Tuensaajien luettelot sisältävät sivustot ovat asiaankuuluvien jäsenvaltioiden laatimia. Nämä tiedot ovat saatavilla myös IPA-maita koskeville rajat ylittävän yhteistyön ohjelmille. Huomaa, että alla olevat tiedot päivittyvät jatkuvasti jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien uusien tietojen pohjalta.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä osoitteeseen regio-infopub@ec.europa.eu.

Northern Periphery Central Europe Baltic Sea North West Europe Açores - Madeira - Canarias Alpine Space South East Europe Mediterranean Atlantic Area South West Europe North Sea Indian Ocean Area Caribbean Area
  • Julkaistujen EAKR-tuensaajien luettelot
  • Ei vielä julkaistu
 

Tärkeää:
Tällä verkkosivulla Euroopan komissio haluaa varmistaa, että tietoa on helposti saatavilla. Annetuista linkeistä vastaavat jäsenvaltiot ja Euroopan unionin hallintoviranomaiset, eikä Euroopan komissiolla ole vaikutusmahdollisuuksia niiden valintaan tai sisältöön. Näiden sivustojen sisällöistä vastaavat yksinomaan jäsenvaltiot sekä asianomaiset hallintoviranomaiset. Tämän sivun linkkiluettelo perustuu jäsenvaltioiden antamiin tietoihin. Luettelo ei ole täydellinen. Sivustojen sisältämien tietojen laajuus ja tarkkuus saattaa vaihdella jäsenvaltioittain. Siksi Euroopan komissio ei voi taata julkistujen tietojen virheettömyyttä tai kattavuutta, eikä se ole vastuussa tietojen käytöstä.

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media