Navigation path

Additional tools

Stödmottagare till Europeiska unionens sammanhållningspolitik

Enligt reglerna för införandet av fonderna under perioden 2007-2013 (EG 1828/2006) måste förvaltningsmyndigheterna i medlemsstaterna publicera uppgifter om vilka som direkt mottar stöd i enlighet med den europeiska sammanhållningspolitiken. Uppgifterna som anslås måste ange namnet på stödmottagaren, namnet på verksamheten och hur stor andel offentliga medel som verksamheten mottagit. Kartan nedan innehåller länkar till de listor över mottagare av stöd från ESF som finns tillgängliga på respektive medlemsstats webbplats. Observera att informationen nedan är under uppbyggnad och därför löpande kan komma att uppdateras, beroende på vilka uppgifter kommissionen får från medlemsstaterna. Kontakta förvaltningsmyndigheten direkt eller regio-infopub@ec.europa.eu om du upptäcker en död länk.

Klicka på kartan för att se vilka som får stöd från regionala program.

Publication of the ERDF beneficiaries Portugal Portugal Ireland United Kingdom France France Česká Republika Österreich Eesti Sverige Latvija Lietuva Polska Deutschland Italia România Danmark España Ellada Nederland Magyarország Malta Bãlgarija Suomi Slovensko Italia Slovenija Belgique/België Kypros Luxemburg España
  • Listor över offentliggjorda stödmottagare till Eruf
  • Ännu ej offentliggjorda
 

Stödmottagare till interregionala samarbets- och nätverksprogram:


Viktigt meddelande:
Europeiska kommissionen tillhandahåller den här webbplatsen för att göra det lättare för allmänheten att hitta information. Observera att länkarna tillhandahålls av Europeiska unionens medlemsstater och förvaltningsmyndigheter. De står alltså ej under kommissionens kontroll. Innehållet på dessa webbplatser är respektive medlemsstaters och förvaltningsmyndigheters eget ansvar. Listan över länkarna på denna webbplats är baserad på uppgifter från medlemsstaterna. Listan är inte nödvändigtvis fullständig. Graden av fullständighet och mängden uppgifter, samt sättet på vilket uppgifterna presenteras på webbplatserna, kan variera beroende på medlemsstat. Europeiska kommissionen kan därför inte garantera att informationen som tillhandahålls är korrekt eller fullständig. Kommissionen frånsäger sig allt ansvar för uppgifterna och hur de eventuellt används.

EU regionalpolitik: Håll dig informerad