Navigation path

Additional tools

Upravičenci kohezijske politike Evropske unije

Informacije o vseh neposrednih upravičencih v okviru evropske kohezijske politike morajo organi upravljanja v državah članicah objaviti v skladu s pravili, ki urejajo izvajanje skladov za obdobje 2007-2013 (ES št. 1828/2006). Podatki morajo vključevati ime upravičenca, imena operacij in znesek javnih finančnih sredstev, ki so dodeljena operacijam. Ta zemljevid ponuja povezavo do seznamov upravičencev ESS, ki so na voljo na ustreznih spletnih straneh v državah članicah. Opozoriti je treba, da so spodaj navedene informacije ves čas 'v nastajanju' in da se nenehno dopolnjujejo z informacijami, ki jih Komisija prejme od držav članic. Če odkrijete nedelujoči povezavo, se obrnite neposredno na upravni organ ali pišite na regio-infopub@ec.europa.eu

Upravičenci regionalnih programov: kliknite zemljevid.

Publication of the ERDF beneficiaries Portugal Portugal Ireland United Kingdom France France Česká Republika Österreich Eesti Sverige Latvija Lietuva Polska Deutschland Italia România Danmark España Ellada Nederland Magyarország Malta Bãlgarija Suomi Slovensko Italia Slovenija Belgique/België Kypros Luxemburg España
  • Objavljeni seznam upravičencev Evropskega sklada za regionalni razvoj
  • Še ni objavljeno
 

Upravičenci programov medregionalnega sodelovanja in mreženja:


Pomembno opozorilo:
Evropska komisija vzdrzuje to spletno stran, da bi omogocila javni dostop do informacij. Treba je opozoriti, da so te povezave pod nadzorom drzav clanic in organov upravljanja Evropske unije in ne pod nadzorom sluzb Komisije. Za njihovo vsebino so odgovorne izkljucno drzave clanice in zadevni organi upravljanja. Seznam povezav na tej spletni strani temelji na informacijah, ki jih posredujejo drzave clanice. Ta seznam ni nujno izcrpen. Raven pokritosti in podrobnosti, pa tudi nacin predstavitve informacij na spletnih straneh, se lahko od ene drzave clanice do druge mocno razlikuje. Evropska komisija zato ne more zagotavljati tocnosti ali popolnosti posredovanih podatkov ali informacij in tudi ne prevzema odgovornosti za njihovo uporabo.

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji