Navigation path

Additional tools

Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų gavėjai

Vadovaujančiosios institucijos šalyse narėse pagal 2007–2013 m. fondų paramos įgyvendinimo taisykles (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006) privalo paskelbti informaciją apie visus tiesioginius Europos sanglaudos politikos lėšų gavėjus. Skelbiamus duomenis sudaro gavėjo pavadinimas, veiklos apibūdinimas ir veiklai skirtų valstybės lėšų suma. Šiame žemėlapyje pateikiamos valstybių narių tinklavietėse esančių ESF paramos gavėjų sąrašų nuorodos. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad pateikiama informacija yra 'darbinės būklės' ir nuolat papildoma naujais duomenimis, kuriuos Komisija gauna iš valstybių narių. Jei radote neveikiantį saitą, kreipkitės tiesiai į vadovaujančiąją instituciją arba adresu regio-infopub@ec.europa.eu

Norėdami gauti informacijos apie regioninių programų paramos gavėjus, spustelėkite žemėlapyje.

Publication of the ERDF beneficiaries Portugal Portugal Ireland United Kingdom France France Česká Republika Österreich Eesti Sverige Latvija Lietuva Polska Deutschland Italia România Danmark España Ellada Nederland Magyarország Malta Bãlgarija Suomi Slovensko Italia Slovenija Belgique/België Kypros Luxemburg España
  • Paskelbtų ERPF paramos gavėjų sąrašai
  • Dar nepaskelbta
 

Tarpregioninio bendradarbiavimo ir tinklų kūrimo programų paramos gavėjai:


Svarbi pastaba:
Šio Europos Komisijos tinklalapio paskirtis – palengvinti visuomenei prieigą prie informacijos. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad šias nuorodas tvarko Europos Sąjungos valstybės narės bei vadovaujančiosios institucijos ir nuo Komisijos tarnybų jos nepriklauso. Už šių nuorodų turinį visiškai atsako atitinkamos valstybės narės ir vadovaujančiosios institucijos. Šiame tinklalapyje pateikiamas nuorodų sąrašas grindžiamas valstybių narių suteikta informacija. Jis gali apimti ne visas nuorodas. Įvairių valstybių narių tinklavietėse pateikiamos informacijos aprėptis, išsamumas ir pateikimo būdas gali ženkliai skirtis. Europos Komisija negali užtikrinti pateikiamos informacijos ar duomenų tikslumo bei išsamumo ir neprisiima jokios atsakomybės už bet kokį tokios informacijos panaudojimą.

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos