Navigation path

Additional tools

Støttemodtagere under Den Europæiske Unions samhørighedspolitik

Forvaltningsmyndighederne skal ifølge gennemførelsesbestemmelserne for fondene 2007-2013 (EF nr. 1828/2006) offentliggøre oplysninger om alle direkte støttemodtagere under den europæiske samhørighedspolitik. Oplysningerne skal indeholde støttemodtagers navn, projekternes navn og størrelsen af den offentlige finansiering tildelt til projekterne. Kortet indeholder direkte links til lister over støttemodtagerne under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden. Hjemmesiderne med lister over støttemodtagere administreres af de respektive medlemsstater. Der foreligger også oplysninger om grænseoverskridende samarbejdsprogrammer med deltagelse af IPA-lande. Bemærk venligst, at oplysningerne herunder er »under opbygning« og vil blive opdateret løbende på baggrund af de oplysninger, som Kommissionen modtager fra medlemsstaterne. Hvis du opdager et link, der ikke fungerer, bedes du kontakte forvaltningsmyndigheden direkte eller regio-infopub@ec.europa.eu

For støttemodtagere under regionale programmer: klik på kortet

Publication of the ERDF beneficiaries Portugal Portugal Ireland United Kingdom France France Česká Republika Österreich Eesti Sverige Latvija Lietuva Polska Deutschland Italia România Danmark España Ellada Nederland Magyarország Malta Bãlgarija Suomi Slovensko Italia Slovenija Belgique/België Kypros Luxemburg España
  • Lister over de offentliggjorte EFRU-støttemodtagere
  • Endnu ikke offentliggjort
 

Støttemodtagere under tværregionale samarbejds- og networkingprogrammer:


Vigtig meddelelse:
Europa-Kommissionen stiller denne hjemmeside til rådighed for at gøre det lettere at finde frem til de ønskede oplysninger. Bemærk venligst, at linkene på siden redigeres af medlemsstaterne og EU's forvaltningsmyndigheder og ikke af Europa-Kommissionens kontor. Ansvaret for indholdet på siderne ligger udelukkende hos medlemsstaterne og de pågældende forvaltningsmyndigheder. Hjemmesidens liste over link er baseret på oplysninger fra medlemsstaterne. Listen må ikke betragtes som udtømmende. Hvor udtømmende og detaljeret listen er, og måden oplysningerne præsenteres på kan variere afhængigt af medlemsstat. Europa-Kommissionen kan derfor ikke garantere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af data eller af de tilgængelige oplysninger og påtager sig hverken ansvar eller forpligtelser i forbindelse med anvendelsen heraf.

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!