Navigation path

Additional tools

Příjemci pomoci na základě politiky soudržnosti Evropské unie

Přeshraniční spolupráce

Všichni přímí příjemci pomoci na základě evropské politiky soudržnosti musí být podle prováděcích pravidel týkajících se fondů v období 2007–2013 (ES č. 1828/2006) zveřejňováni řídicími orgány v členských státech. Tyto informace musí obsahovat jméno příjemce, názvy operací a částku veřejného financování přidělenou jednotlivým operacím. Mapa uvádí přímé odkazy na seznamy příjemců pomoci z Evropského fondu regionálního rozvoje a Fondu soudržnosti. Webové stránky se seznamy příjemců připravují příslušné členské státy. Tyto informace jsou k dispozici rovněž pro programy přeshraniční spolupráce, kterých se účastní země využívající Nástroj pro předvstupní pomoc (IPA). Upozorňujeme, že na níže uvedených informacích se ještě pracuje. Informace jsou průběžně aktualizovány podle údajů, které Komise obdrží od členských států.
Potřebujete-li další informace, kontaktujte nás na adrese regio-infopub@ec.europa.eu..

Map Ireland Portugal Portugal United Kingdom France France Česká Republika Österreich Eesti Sverige Latvija Lietuva Polska Deutschland Italia România Danmark España Ellada Nederland Magyarország Malta Bãlgarija Suomi Slovensko Italia Slovenija Belgique/België Kypros Luxemburg
  • Zveřejněné seznamy příjemců pomoci z EFRR
  • Zatím nebyly zveřejněny.
 

Důležité upozornění:
Tyto stránky vede Evropská komise s cílem usnadnit veřejnosti přístup k informacím. Upozorňujeme, že odkazy jsou spravovány členskými státy a řídícími orgány Evropské unie, nikoli útvary Komise. Výhradní odpovědnost za obsah těchto stránek nesou členské státy a dotyčné řídící orgány. Seznam odkazů na těchto webových stránkách vychází z informací poskytnutých členskými státy. Seznam nemusí být nutně zcela vyčerpávající. Obsah a podrobnosti i způsob, jímž jsou informace na webu prezentovány, se mohou v závislosti na členských státech lišit. Evropská komise proto nemůže zaručit přesnost nebo úplnost poskytnutých údajů či informací ani za jakékoli užití těchto údajů či informací nepřijímá odpovědnost.

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média