Navigation path

Additional tools

Az Európai Unió kohéziós politikájának kedvezményezettjei

Határokon átnyúló együttműködés

Az egyes tagállamokban működő irányító hatóságok kötelesek nyilvánosságra hozni az európai kohéziós szakpolitika valamennyi közvetlen kedvezményezettjére vonatkozó információkat a 2007-2013. időszakot illetően az alapok végrehajtására vonatkozó szabályok (1828/2006/EK) értelmében. E tájékoztatásnak tartalmaznia kell a kedvezményezett nevét, a tevékenységek megnevezéseit, valamint a tevékenységekre elkülönített állami pénzügyi támogatás összegét. A térkép az ESZA kedvezményezetteinek az egyes tagállamok webhelyein vezetett listáira mutató internetes hivatkozásokat tartalmaz. Megjegyzendő, hogy az alábbi információk feltöltése folyamatban van, fokozatosan frissítésre kerülnek azon tájékoztatások alapján, amelyeket a Bizottság a tagállamoktól kap.
További információkért írjon a regio-infopub@ec.europa.eu e-mail címre..

Map Ireland Portugal Portugal United Kingdom France France Česká Republika Österreich Eesti Sverige Latvija Lietuva Polska Deutschland Italia România Danmark España Ellada Nederland Magyarország Malta Bãlgarija Suomi Slovensko Italia Slovenija Belgique/België Kypros Luxemburg
  • Az ERFA-kedvezményezettek listáinak közzététele
  • Még nincsenek közzétéve
 

Fontos nyilatkozat:
Az Európai Bizottság a célból tartja fenn ezt a weboldalt, hogy megkönnyítse az információkhoz való nyilvános hozzáférést. Megjegyzendő, hogy e hivatkozásokat az Európai Unió tagállamai és irányító hatóságai kezelik, nem pedig a Bizottság szolgálatai. A weboldalak tartalmáért egyedül az érintett tagállamok és irányító hatóságok tartoznak felelősséggel. Az e weboldalon található hivatkozások listája a tagállamok által megadott információkon alapul. A lista nem szükségképpen kimerítő. A lefedettség mértéke és részletessége, valamint az információknak a weboldalakon való bemutatásának módja jelentősen különbözhet az egyes tagállamokban. Az Európai Bizottság ennélfogva nem tudja szavatolni a szolgáltatott adatok vagy információk pontosságát, illetve teljességét, valamint nem vállal felelősséget ezek semmiféle felhasználásáért, illetve nem kötelezhető az ennek kapcsán felmerülő károk megtérítésére.

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok