Navigation path

Additional tools

Korisnici kohezijske politike Europske unije

U skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1828/2006 upravna tijela moraju objaviti podatke o svim izravnim korisnicima kohezijske politike Europske unije. Ti podaci moraju sadržavati ime korisnika, nazive aktivnosti i iznos javnih sredstava dodijeljenih za aktivnosti. Na ovom se zemljovidu nalaze poveznice koje izravno vode na popis korisnika Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Web-mjesto s popisom korisnika uređuje odgovarajuća država članica. Ti podaci dostupni su i za programe prekogranične suradnje u koje su uključene države korisnice IPA-e. Obratite pažnju na to da su dolje navedeni podaci još u izradi i da ih se redovito ažurira podacima koje države članice prosljeđuju Komisiji.
Za daljnje informacije, obratite regio-infopub@ec.europa.eu.

Map Ireland Portugal Portugal United Kingdom France France Česká Republika Österreich Eesti Sverige Latvija Lietuva Polska Deutschland Italia România Danmark España Ellada Nederland Magyarország Malta Bãlgarija Suomi Slovensko Italia Slovenija Belgique/België Kypros Luxemburg
  • Objavljeni popisi korisnika EFRR-a
  • Još nisu objavljeni
 

Važna obavijest:
Europska komisija ovom web-stranicom želi javnosti olakšati pristup podacima. Napominjemo da web-stranice kojima možete pristupiti pomoću navedenih poveznica nadziru države članice i upravna tijela Europske unije no ne i službe Komisije. Za sadržaj tih stranica u potpunosti su odgovorne dotične države članice i upravna tijela. Popis poveznica na ovoj web-stranici sastavljen je prema podacima država članica. Popis nije nužno sveobuhvatan. Web-mjesta država članica mogu se znatno razlikovati u izboru tema, opširnosti i uređenju. Europska komisija stoga ne može jamčiti za točnost niti za potpunost pruženih podataka i informacija te ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu bilo kakvu daljnju uporabu.

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji