Navigation path

Additional tools

Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika toetusesaajad

Haldusorganisatsioonid peavad avaldama kõik Euroopa ühtekuuluvuspoliitika otsesed toetusesaajad fondide kasutamise eeskirjade 2007–2013 (EÜ nr 1828/2006) järgi. Teave peab sisaldama toetusesaaja nime, toimingute nimetusi ja toimingutele eraldatud avaliku sektori rahasummasid. Kaardilt leiab otselingid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi toetusesaajate juurde. Toetusesaajate loendeid sisaldavad veebisaidid valmistavad ette vastavad liikmesriigid. Teave on saadaval ka piiriüleste koostööprogrammide jaoks, mis puudutavad riike IPA. Pöörake tähelepanu sellele, et allolev teave on „pooleliolev töö” ja selles võidakse teha jooksvalt muudatusi teabe alusel, mida komisjon saab liikmesriikidelt.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust aadressil regio-infopub@ec.europa.eu.

Map Ireland Portugal Portugal United Kingdom France France Česká Republika Österreich Eesti Sverige Latvija Lietuva Polska Deutschland Italia România Danmark España Ellada Nederland Magyarország Malta Bãlgarija Suomi Slovensko Italia Slovenija Belgique/België Kypros Luxemburg
  • ERF-i toetusesaajate avaldatud loendid
  • Pole veel avaldatud
 

Tähtis teave:
Euroopa Komisjon peab käesolevat veebilehte hõlbustamaks avalikkuse juurdepääsu teabele. Palume silmas pidada, et linkide eest vastutavad liikmesriigid ja Euroopa Liidu korraldusasutused ning neid linke komisjoni talitused ei kontrolli. Veebisaitide sisu on vastavate liikmesriikide ja korraldusasutuste ainuvastutusel. Käesoleval veebilehel toodud linkide loetelu põhineb liikmesriikidelt saadud teabel. Loetelu ei ole ammendav. Liikmesriigiti võib veebisaitidel toodud teabe ammendavus ja üksikasjad, samuti teabe esitamise viis suuresti erineda. Seetõttu ei taga Euroopa Komisjon esitatud andmete või teabe õigsust või ammendavust ega võta nimetatud andmete kasutamisest tulenevat vastutust.

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis