Navigation path

Additional tools

Samarbete mellan regioner och länder

Europeiskt territoriellt samarbete

Det territoriella samarbetet är en hörnsten i den europeiska integrationen och en förutsättning för att vi ska kunna bygga ett gemensamt Europa. Samarbetet har klara fördelar för Europa: Det ser till att gränser inte är något hinder genom att föra människor närmare varandra, bidra till att lösa gemensamma problem, underlätta erfarenhetsutbyte och resursdelning och uppmuntra utvecklingen av strategier mot gemensamma mål.

Makroregionala strategier

En "makroregional strategi" är en integrerad ram som stöds av Europeiska rådet och som kan stödjas av bland annat de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Dess syfte är att lösa gemensamma utmaningar som ett bestämt geografiskt område står inför och som gäller medlemsstater och tredje länder i samma geografiska område. De vinner därigenom på stärkt samarbete, vilket bidrar till att ekonomisk, social och territoriell sammanhållning uppnås.

EU har tagit fram 3 strategier som täcker flera politikområden och som gäller s.k. makroregioner.

Europeiska rådet uppmanade vid sitt toppmöte den 19–20 december 2013 kommissionen att tillsammans med medlemsländerna ta fram en EU-strategi för Alpregionen senast i mitten av 2015.

Internationellt samarbete

EU utbyter erfarenheter med länder utanför EU om regional utveckling.

Andra samarbetsformer och nätverk

EU regionalpolitik: Håll dig informerad