Navigation path

Additional tools

Cooperarea între regiuni şi ţări

Cooperarea teritorială europeană

Cooperarea teritorială europeană este indispensabilă pentru integrarea europeană şi pentru realizarea unui spaţiu european comun. Valoarea sa adăugată este de necontestat: evită transformarea frontierelor în bariere, creează punţi între europeni, facilitează rezolvarea problemelor comune, schimbul de idei şi capitaluri şi încurajează eforturile strategice de îndeplinire a obiectivelor comune.

Strategii macroregionale

O "strategie macroregională" reprezintă un cadru integrat aprobat de Consiliul European, care poate beneficia de sprijin, printre altele, din fondurile structurale şi de investiţii europene, în vederea abordării provocărilor comune cu care se confruntă o anumită zonă geografică aflată în legătură cu statele membre, precum şi ţările terţe situate în aceeaşi zonă geografică, care beneficiază astfel de o cooperare consolidată, contribuind la realizarea coeziunii teritoriale, sociale şi economice.

UE a stabilit 3 strategii ample, care acoperă mai multe politici şi vizează două macroregiuni:

Consiliul European din 19-20 decembrie 2013 a invitat Comisia să elaboreze, în cooperare cu statele membre, o strategie UE pentru regiunea alpină. Termenul-limită pentru prezentarea unei propuneri este mijlocul anului 2015.

Cooperarea internaţională

Uniunea Europeană le împărtăşeşte țărilor din afara UE din experiența sa privind procesul de dezvoltare regională.

Alte forme de cooperare şi colaborare în reţea

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale