Navigation path

Additional tools

Regionų ir šalių bendradarbiavimas

Europos teritorinis bendradarbiavimas

Europos teritorinis bendradarbiavimas itin svarbus kuriant bendrą Europos erdvę ir yra kertinis Europos integracijos akmuo. Toks bendradarbiavimas Europai duoda aiškios papildomos naudos, nes padedama užtikrinti, kad sienos nebūtų kliūtis, o įvairių Europos vietų gyventojai jaustųsi artimesni vieni kitiems, padedama spręsti bendras problemas, dalytis idėjomis ir patirtimi ir skatinamas
strateginis darbas siekiant bendrų tikslų.

Makroregioninės strategijos

Makroregioninė strategija yra integruota Europos Tarybos palaikoma koncepcija, kuriai įgyvendinti galima naudoti ir Europos struktūrinių bei investicinių fondų lėšas, siekiant susidoroti su konkrečiam geografiniam regionui būdingais iššūkiais, susijusiais su valstybėmis narėmis ir trečiosiomis to paties geografinio regiono šalimis, kurios iš bendradarbiavimo gauna naudos ir prisideda prie ekonomės, socialinės ir teritorinės sanglaudos.

ES parengė dvi kelių politikos sričių makroregionines strategijas:

2012 m. gruodžio 13–14 d. Europos Vadovų Taryba pasiūlė Komisijai 2014 m. pabaigoje pateikti ES strategiją Adrijos ir Jonijos jūrų regionui dėl koncepcijos įvertinimo.

2013 m. gruodžio 19–20 d. Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją drauge su valstybėmis narėmis parengti ES Alpių regiono strategiją. Pasiūlymą reikia pateikti iki 2015 m. vidurio.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Europos Sąjunga dalijasi su jai nepriklausančiomis šalimis regionų vystymosi srityje sukaupta patirtimi.

Kiti bendradarbiavimo būdai ir ryšių plėtojimas

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos