Navigation path

Additional tools

Együttműködés a régiók és az országok között

Európai területi együttműködés

Az európai területi együttműködés központi szerepet tölt be a közös európai térség kialakításában, és egyben az európai integráció sarokköve is. Az európai területi együttműködés nyilvánvaló európai többletértéket képvisel, amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy a határok ne jelentsenek korlátokat, és az európaiak közelebb kerüljenek egymáshoz, segít a közös problémák megoldásában, megkönnyíti az ötletek és eszközök cseréjét, továbbá a közös célok irányába mutató stratégiai munka végzésére sarkall.

Makroregionális stratégiák

A "makroregionális stratégia" az Európai Tanács által jóváhagyott integrált keretrendszer, amelyet egyebek között támogathatnak az európai strukturális és befektetési alapok; célja egy a tagállamokhoz és velük azonos régióban található külső országokhoz kapcsolódó körülírható földrajzi régió támogatása az előtte álló kihívások leküzdésében, ezáltal a régió előnyhöz jut a szorosabb együttműködés hatására kialakuló gazdasági, társadalmi és területi kohézióból.

Az Unió kidolgozott 3 olyan, számos szakpolitikára kiterjedő stratégiát, amelynek központjában egy-egy makrorégió áll.

2013. december 19–20-án az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy a tagállamokkal karöltve dolgozza ki az alpesi régióra vonatkozó stratégiát. A javaslat benyújtásának határideje 2015 közepe.

Nemzetközi Együttműködés

Az Európai Unió megosztja a regionális fejlesztés terén szerzett tapasztalatait a nem uniós országokkal.

Az együttműködés és a hálózatépítés más formái

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok