Navigation path

Additional tools

Piirkondade ja riikide vaheline koostöö

Euroopa territoriaalne koostöö

Euroopa territoriaalne koostöö on keskne ühise Euroopa ruumi loomisel ning nurgakiviks Euroopa integratsioonile. Sellel on selge Euroopa lisandväärtus: see aitab tagada, et piirid ei oleks tõkked, toob eurooplased üksteisele lähemale, aitab lahendada ühiseid probleeme, hõlbustab ideede ja varade jagamist ning julgustab
strateegilist tööd ühiste eesmärkide suunas.

Makropiirkondlikud strateegiad

Makroregionaalne strateegia on Euroopa Nõukogu toel toimiv integreeritud raamistik, mida võivad teiste seas toetada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid eesmärgiga lahendada teatud geograafilise piirkonna ühiseid probleeme, millega seisavad silmitsi liikmesriigid ja muud samas geograafilises piirkonnas asuvad riigid, kes tänu sellele võidavad tugevamast koostööst majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamise nimel.

EL on kehtestanud 3 paljusid poliitikavaldkondi hõlmavat strateegiat, mis on suunatud makropiirkondadele.

19. ja 20. detsembril 2013 toimunud Euroopa Ülemkogul kutsuti Euroopa Komisjoni üles koostama koostöös liikmesriikidega ELi Alpi piirkonna strateegia. Ettepaneku esitamise tähtaeg on 2015. aasta keskpaik.

Rahvusvaheline koostöö

Euroopa Liit jagab regionaalarengu protsessiga seotud kogemusi ELi mittekuuluvate riikidega.

Muud koostöö ja võrgustumise vormid

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis