Navigation path

Additional tools

Tħabbira ta’ Avveniment

Din l-aġenda fiha avvenimenti li jikkonċernaw il-politika reġjonali Ewropea organizzata mill-awtoritajiet pubbliċi, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni tal-programm ikkofinanzjati mill-Fondi Strutturali, il-korpi reġjonali u l-assoċjazzjonijiet lokali għall-iżvilupp. Ma nippubblikawx avvenimenti, sessjonijiet ta’ taħriġ u seminars organizzati għal għanijiet ta’ profitt.

Nota: : * Mandatorji tfisser il-kaxex mandatorji

Titlu tal-avveniment:
*

Id-data ta’ tnedija:
*

Data tat-tmiem:

Post:
*

Belt:
*

Pajjiż:
*


*

Profil:
*

Organizzazzjoni responsabbli:
*

Lil min tikkuntattja għal aktar informazzjoni:
*

Reġistrazzjoni:

Id-data tal-għeluq għar-reġistrazzjoni:

Indirizz tas-sit elettroniku:

Kuntatt permezz tal-email:

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a